Dorpsontwikkeling bij krimp

Zet het krimpprobleem op de kaart en neem inwoners vroegtijdig mee, vind nieuwe oplossingen en werk samen aan een mooie toekomst van je dorp.

Analyseer vraag en aanbod en zet het probleem op de kaart

Vergaar inzicht in hoe de vraag naar wonen, zorg en welzijn verandert. Vergeet niet te onderzoeken hoe het aanbod zich ontwikkelt. Onze demografische analyses, energiescan en kwetsbaarsheidsscan geven inzicht. We interpreteren cijfers, leggen verbanden en blikken vooruit.

Met enquêtes, groepsgesprekken of een dorpsavond geef je duiding aan cijfers. Ga het gesprek over krimp aan met bewoners, ondernemers, corporaties en maatschappelijke organisaties en krijg een nog beter beeld bij de kansen en uitdagingen. Wij organiseren draagvlak en helpen bijeenkomsten goed voor te bereiden.

Deel de zorg en vind nieuwe oplossingen

Krimpgebieden zijn een broedplaats voor onorthodoxe oplossingen en nieuw beleid. Vertrouw bij het maken van een dorpsvisie op het samenspel tussen inwoners, gemeente en maatschappelijke organisaties. Luister waar de energie zit en bouw daarop verder. Zo pakt iedereen zijn verantwoordelijkheid.

KAW’s adviseurs zijn doeners die de samenhang tussen sociaal, fysiek en economisch begrijpen en zo mensen inspireren nieuwe oplossingen te vinden.

Motiveer burgers hun rol te pakken in de toekomst van hun leefomgeving

Formuleer met het dorp de stip op de horizon. Creëer enthousiasme. Stel een dorpsvisie op die richting geeft en inspireert. Hoe ziet het toekomstbeeld van het dorp waar men wil wonen eruit? Hou een brede blik en focus op de thema’s die aandacht vragen. Je bereikt meer door middelen voor betere openbare ruimte, ontmoetingsplekken en passende woningen te bundelen.

We maken de stem van bewoners en andere partijen herkenbaar in de uiteindelijke dorpsvisie. Geef vooral ook aan wat er niet in komt, en waarom. Zo zijn bewoners actief betrokken om dit doel samen te bereiken.

Werk samen aan een dorp waar het nog lang fijn wonen is

Na de visie is het werk niet klaar, maar kan het dorp verder. Je hebt een stip op de horizon en handvatten hoe daar te komen. Stel een agenda op en benoem eigenaren, tijd en middelen. Dit maakt het concreet en uitvoeringsgericht. Wij leveren goede aanjagers om de plannen waar te maken.

Maak bewoners verantwoordelijk voor hun rol in een toekomstproof dorp. Wij brengen inspiratie met voorbeelden van bewoners die het heft in eigen hand nemen. Bijvoorbeeld met een Wijkbedrijf of het project ‘waardebehoud Onroerend Goed’ waar we samen particuliere woningen verbeteren.

Maak inwoners deelgenoot en werk samen aan een nieuwe toekomst voor het dorp.

Help je burgers de switch te maken en verantwoordelijkheid te pakken.

Bekijk succesvolle projecten