GEMENGD STEDELIJK PROGRAMMA

Wat kun je met de locatie van een gedateerd verpleeghuis? Met een groot team werken we aan deze herontwikkeling waarbij we een gedifferentieerd woning- en zorgaanbod integreren in Rotterdam-Zuid.

Locatie Rotterdam-Zuid

De locatie bevindt zich in het hart van Rotterdam-Zuid direct naast het Zuidplein. Zo is het strategisch gelegen ten opzichte van de stad, gunstig ten opzichte van verkeer en vervoer en sluit aan bij de positieve ontwikkeling van het Motorstraatgebied. Door de omvang en de ruimtelijke impact van deze locatie kan het zomaar de vernieuwing van dit deel van Rotterdam-Zuid aanjagen.

Veel huur, zorg én maatschappelijke functie

In de nieuwe opzet voor de locatie is ruimte voor zelfstandige woningen in de vrije sector huur en de sociale huur. Deze woningen zijn geschikt om op tot hoge leeftijd en met een beperkte zorg- en hulpvraag te kunnen blijven wonen. Daarnaast wordt voorzien in een intramuraal woonzorggebouw.

In dit gebouw is o.a. ruimte voor de huidige bewoners van het bestaande verzorgingstehuis. Een speciale wijkkamer maakt ontmoetingen uit de buurt mogelijk. Ook komen in de plint commerciële ruimtes en maken we twee grote toegankelijke daktuinen tussen de verschillende gebouwen. Het gehele complex functioneert als een zorgconcept, ten gevolge van de  veranderende en toenemende vraag naar zorg in de stad.

kaw architectuur woningen rotterdam simeon anna zuidplein strevelsweg reimar von meding

Architectuur

De locatie bevindt zich op het scharnierpunt van het grootschalige Zuidplein met modernistische wederopbouwarchitectuur en kleinschaligere omliggende woonwijken. Zoals Feijenoord en Vreewijk, met een ambachtelijkere baksteenarchitectuur. Het plan reageert naar beiden toe, niet alleen in volume, maar ook in de kleur en de mate van openheid van de gevels. Aan het Zuidplein is gekozen voor lichtkleurig metselwerk met grote openingen. De overige gebouwen hebben een iets donkerdere tint metselwerk en kleinere raamopeningen aansluitend bij de omliggende baksteenarchitectuur.

Het plan beweegt in volume, kleur en mate van openheid van de gevels toe naar de bestaande omgeving.

Het ontwerp wordt gemarkeerd door een hoogteaccent aan het Zuidplein. Tegelijkertijd is het ook een beëindiging in de as van de Strevelsweg en de Dordtsestraatweg. De publieke functies bevinden zich op de hoeken van de gebouwen. De basis zijn de drie ruim vormgegeven entrees van de gebouwen en een ruime trappartij naar de daktuin op de eerste verdieping.

Gefaseerde bouw

Het is van groot belang om de overlast voor de huidige bewoners en omwonenden tijdens de realisatie te beperken. Daarom wordt het plan gefaseerd uitgevoerd. In een eerste fase wordt het woonzorggebouw gebouwd naast het bestaande verzorgingstehuis, waarna de bewoners van het verzorgingstehuis binnen het plangebied kunnen verhuizen. In een tweede fase wordt het bestaande verzorgingstehuis gesloopt en worden vervolgens de huurwoningen gerealiseerd.

Deel project

Herontwikkeling Strevelsweg Rotterdam-Zuid

Opdrachtgever MaasWonen
Locatie Strevelsweg, Rotterdam
Programma Sloop 225 eenheden verouderd zorggebouw (verdichting +77%)

Nieuwbouw 399 wooneenheden

Blok A 130 zorgwoningen en 7 sociale huurwoningen

Blok B 86 sociale huurwoningen

Blok C 176 woningen middenhuur
Jaar van oplevering 2024