STADSSCAN

Met de Stadsscan sporen we ruimte in bestaande stadswijken voor je op. Door nauwkeurig in te zoomen krijg je inzicht in waar nog ruimte is om woningen toe te voegen en tegelijkertijd te werken aan wijkvernieuwing. Woningcorporaties kunnen zelfs tot wel 25% meer woningen realiseren binnen het eigen bezit. Er is ruimte zat in de stad! 

Mismatch vraag en aanbod

Door het doen van onderzoek bepalen wij de werkelijke capaciteit binnen jouw bezit of stad. Dit doen we in vier categorieën: de aanpak van bestaande woningen, chirurgische ingrepen, herstructurering en beter gebruik van wijkranden. Per categorie laten wij een voorbeeld van het ontwerponderzoek zien en onderbouwen dit met data voor het kwantitatieve effect op de hele woningvoorraad. Daarnaast kijken we welke meerwaarde en effecten we samen kunnen bereiken. Daarmee wordt de toevoeging van woningen meer dan alleen een ruimtelijke opgave. Je hebt hiermee ook de sleutel in handen voor sociale en economische wijkvernieuwing. 

Corporatievastgoed

Uit ons onderzoek Ruimte Zat blijkt dat de meeste corporaties in een periode van 1 tot 10 jaar binnen het eigen bezit 25% meer woningen kunnen realiseren. Een enorm voordeel ten opzichte het wachten op nieuw uit te geven grond. Deze toevoegingen is goed voor de sociale huur, maar kan ook voor andere segmenten worden gebruikt. Het onderzoek is landelijk dekkend en algemeen van toepassing. De kennis voor dit onderzoek is opgebouwd door 4 decennia werk in en aan deze wijken. 

Maar wij vinden het belangrijk dat iedere corporatie met haar eigendom van brede betekenis kan zijn voor de stadswijken. Ons drijft niet alleen het toevoegen van nieuwe woningen. We willen juist beter passende woonproducten realiseren, werk maken van leefbaarheid in wijken en inspelen op verduurzaming en klimaatverandering. De Stadsscan is een product, gebaseerd op ervaring uit meer dan 40 jaar werken aan wijkvernieuwing. 

kaw architect wijkvernieuwing 3.0 stadsscan wijken bouwen woningen buurten stadsscan

De Stadsscan: maximale verdichting in beeld

De Stadsscan bestaat uit verschillende elementen, die wij als volledige aanpak aanbieden voor gemeenten en woningbouwcorporaties die op zoek zijn naar betaalbaar wonen in de stad. Deze elementen kunnen wij ook los van elkaar als versterkend onderzoek voor reeds ingezette initiatieven uitvoeren. Eerst bepalen we de werkelijke behoefte. Vervolgens kunnen we een portefeuillestrategie opstellen. Tot slot doen we het onderzoek naar de verdichtingspotentie.

We combineren ontwerpend onderzoek met analyses van big data. Hiervoor onderzoeken wij voor de verschillende onderwerpen specifieke, representatieve locaties en toetsen deze op haalbaarheid voor de ruimtelijke invulling met woningen. 

Met deze inzichten kunnen wij een sluitend totaalbeeld opstellen voor de maximale, maar bereikbare capaciteit. Afhankelijk van de wens kunnen wij een light-versie uitvoeren. Wij gebruiken dan een aantal buurten als steekproef en ter verificatie. Alternatief voeren wij compleet onderzoek uit naar het volledige bezit. 

Wij brengen de verdichtingspotentie op buurtniveau in beeld. Hiervoor voeren wij ruimtelijk onderzoek uit. Dit levert een exact beeld van werkelijke aantallen, typologieën en de zwaarte van de ingreep. Door twee interactieve werksessies komen gemeenschappelijke doelen en afwegingscriteria van verschillende partijen aan bod. De te kiezen strategie is grotendeels afhankelijk van de uitkomst van de Stadsscan en de positie van de gemeente. 

 Onderstaande projecten geven een beeld van het soort initiatieven die we hiermee in de wijken kunnen aanjagen:

Meer weten of vragen?

Neem contact op met projectarchitect Wouter Rooijackers.

Contactgegevens