BETER WONINGAANBOD DOOR WIJKPLAN

Binnen de grootschalige wijkvernieuwing van de Rosmolenbuurt werd op deze locatie het aantal woningen verdubbeld. De voormalige open structuur werd getransformeerd naar een complex dat goed aansluit bij de wijk. Daarnaast markeert het één van de belangrijkste entrees als je Zaandam binnenkomt.

Herstructurering Rosmolenbuurt

De herstructurering van de Koning Davidstraat en omgeving is het begin van de vernieuwing van de gehele Rosmolenbuurt in Zaandam. Woningbouwcorporatie Parteon had de ambitie om door sloop van een aantal naoorlogse flats het woningaanbod in de wijk te verbeteren. Hiermee ontstond de kans voor verdichting en betere stedenbouwkundige aansluiting op de bestaande wijk.

Van centrum naar woonwijk

KAW was verantwoordelijk voor het wijkplan en de architectonische en bouwkundige uitwerking van dit deelplan. Hiervoor is in overleg met opdrachtgever, bewoners en gemeente een structuur bedacht, die de overgang naar de kleinschalige wijk heeft gemaakt maar tegelijkertijd prominent aanwezig is door een stedelijke wand en een woontoren als hoogteaccent aan een belangrijk kruispunt bij de entree van de binnenstad.

Verscheidenheid in woonmilieus

Door de nieuwe stedenbouwkundige structuur wordt een rustig woonmilieu gecreëerd, waarbinnen verschillende woonsferen mogelijk zijn. Zo is er ruimte voor grondgebonden woningen met een eigen tuin, woningen aan een plantsoen, drive-in woningen aan een woonstraat en collectief wonen rondom een gemeenschappelijk hof.

Slimme oplossingen

In het gebouw wordt op maaiveld geparkeerd, zonder dat je daar op straat iets van ziet. Woningentrees liggen om het parkeren heen, waardoor het volledig aan het zicht wordt onttrokken. Het park aan de zuidzijde loopt door in het nieuwe hof en biedt ondanks de intensivering van de locatie extra ruimte en beleving. En de toren in samenhang met een gesloten bouwblok is een slimme manier om veel woningen efficiënt te ontsluiten, zonder dat het complex massaal overkomt.

Deel project

Koning Davidstraat Zaandam

Opdrachtgever Parteon
Programma 144 woningen
Jaar van oplevering 2012
Fotograaf Gerard van Beek
Projectteam Mark Koopman Frans Bax
Anke Ciszkowski
Richard Lelieveld