Naar een nieuw zorgsysteem

Kunnen wij in de toekomst onder alle omstandigheden, met welke hulpvraag dan ook, vrij en zonder belemmeringen in die wijk en die woning wonen, waar wij zelf voor gekozen hebben?

Met een schone lei beginnen aan een nieuw zorgsysteem: een pleidooi

Nu de wetgeving is veranderd, staan de kwaliteit en betaalbaarheid van de zorg onder druk. Als wonologen willen we dit graag veranderen. Maar dit gaat niet lukken, als we blijven denken vanuit een uitgekleed zorgstelsel, dat ooit is ingericht onder heel andere maatschappelijke omstandigheden. De échte opgave is het denken in transformatie van het huidige zorgsysteem achter ons te laten en de stap naar anders denken over zorg te maken. Vertaald naar het denken over wijken betekent dit: Hoe ontstaat de zorgeloze wijk?

Download

Deel whitepaper