Zorg

Wonen met zorg en hulp is de normaalste zaak van de wereld.

In de visies en gebouwen die wij ontwerpen, kun je jezelf zijn. Met dementie, psychische problematiek of lichamelijke beperkingen beleeft elke bewoner een ruimte verschillend. Wij zetten ons in om sociale samenhang te versterken en drempels letterlijk en figuurlijk te verlagen. Met frisse ideeën maken we wonen met zorg en hulp de normaalste zaak van de wereld.

Zorgvastgoed

Zorgvastgoed draait in onze filosofie om drie factoren. Ten eerste stellen we het woongeluk van de bewoner centraal. Daarnaast faciliteren we efficiëntere zorg. En last but not least creëren we binding met de buurt. Wij vinden een project in het zorgvastgoed pas geslaagd als deze drie punten daarin samenkomen. 

Om deze cruciale combinatie te bereiken, geven we praktische adviezen, ontwikkelen we nieuwe zorgconcepten en ontwerpen we mooie zorggebouwen en wijken waarin bewoners met zorg en hulp zo zelfstandig mogelijk kunnen leven.

Wil je inzicht in de ontwikkelingen in de omgeving? Ook daar kunnen we bij helpen met onze doelgroepanalyse en locatieanalyse. Een duidelijke zorgvastgoedvisie geeft je een scherp toekomstbeeld. Dan kun je pas echt werken aan onderscheidend, goed renderend vastgoed. 

Visie en onderzoek

Met een marktonderzoek geven we je inzicht in de daadwerkelijke vraag naar wonen en zorg in een gebied. In één analyse combineren we informatie over demografie, veranderingen in woonbehoeften, zelfredzaamheid, afhankelijkheid en veranderende regelgeving. Doordat wij dit allemaal voor je in kaart brengen, heb jij concrete informatie over welke woonproducten waar ontbreken.

Aan de hand van een woonzorgvisie bepaal je welke toekomst jij wilt voor de zorg. Je kunt bijvoorbeeld vrijwilligers en professionals met elkaar verbinden en een goede steunstructuur organiseren. Dit helpt bewoners met een zorgvraag zo lang mogelijk regie te houden over hun eigen leven.

Samenwerking in de zorg

Lokale kracht is goud waard. Het is altijd de moeite waard om die te benutten. Je zult versteld staan van de talenten en behulpzaamheid van bewoners. Met bewonerskracht in de zorg creëer je een sluitend zorgaanbod. Wij helpen je om bewoners te inspireren met verrassende mogelijkheden om zelf zorg te organiseren.

Zo kunnen we een vrijwilligersnetwerk opzetten. Hierdoor zien bewoners hun eigen toegevoegde waarde en zijn ze trots op hun bijdrage aan de wijk. Jij realiseert hiermee een sterke sociale cohesie, een uitgestelde zorgvraag, minder eenzaamheid en betaalbare zorg.

Eigen kracht van bewoners

Er is vaak al meer aanwezig in de wijk dan je denkt. Wat wij hieraan kunnen toevoegen is het opzetten van een brede projectgroep. Hiervan maken bewoners en lokale ondernemers deel uit, maar ook de huisarts en thuiszorgorganisaties in de buurt. Door deze partijen met elkaar te verbinden, kom je snel tot effectieve oplossingen.

Je kunt bijvoorbeeld een zorgservicepunt in de buurt starten. Een vrijwillige coördinator koppelt daar vraag en aanbod van informele zorg aan elkaar. Daarmee maak je zorg voor iedereen toegankelijk, op één centrale plek en in een vertrouwde omgeving. 

Herijking woningbouwprogramma | KAW adviseur Daniël Depenbrock helpt gemeentes met een flexibele planportefeuille.