Woonzorgvisie

Bepaal welke toekomst jij wilt voor de zorg. Verbind vrijwilligers en professionals, organiseer een goede steunstructuur, en bied bewoners met een zorgvraag zo lang mogelijk regie over eigen leven.

Breng toekomstscenario’s in beeld en bepaal welke toekomst jij wilt

Heb je voldoende woonvormen voor mensen die niet meer zelfstandig kunnen wonen? Ga na welke groepen hoe dan ook om een specifieke woonvorm vragen. Wij brengen vraag en aanbod in jouw regio in beeld.

Ontdek welke ontwikkelingen op ons af komen. Sommige zijn redelijk zeker, zoals vergrijzing en vitaler ouder worden, andere zijn ongewis. Met onze woonzorganalyse brengen we alle ontwikkelingen op het gebied van demografie, voorzieningen, wonen en zorg in kaart.

En draai het om: welke toekomst spreekt je aan? Wat zorgt er voor dat mensen met een zorgvraag ook in de nabije toekomst goed en veilig kunnen leven, ongeacht hun leeftijd, zorgvraag en financiële speelruimte?

Organiseer een goede steunstructuur en bied regie over eigen leven

Als mensen de middelen hebben om regie over eigen leven te houden, is de woning van ondergeschikt belang. Laat mensen zo lang mogelijk functioneren met hulp van hun eigen sociale netwerk.

Met de steunstructuur goed op orde, kan bijna iedereen tot het eind thuis blijven wonen. Belangrijk daarin is dat het sociale netwerk, zorgprofessionals en gemeente tijdig de nodige zorg leveren. En dat zonder veel moeite van de bewoner.

Wij organiseren een woonzorgdebat die de situatie inzichtelijk maakt. Zo ontdekken we gezamenlijk kansen om zaken samen efficiënter op te pakken. Op die manier verdwijnen hokjes, en kun je heel lokaal samenwerken.

"KAW weet vrijwilliger en zorgprofessional te verbinden door de zorgvrager centraal te stellen."

Verbind vrijwilligers en zorgprofessionals

Zorg voor een gelijkwaardige samenwerking tussen vrijwilliger en zorgprofessional. Wil je dat het sociale netwerk de zorgtaken volhoudt, dan is het belangrijk dat de professionals niet sturen, maar ondersteunen. 

Laat mensen lokaal nadenken hoe ze de zorg het beste kunnen organiseren. Vaak komen ze zelf tot de conclusie dat het sociale netwerk leidend moet zijn, en de zorgprofessional faciliteert. Wat deze discussie helpt, is het hele probleem voor je zien. Onze kaarten tonen op dorps- of gemeenteniveau waar de zorgwoningen zijn, waar de zorgverlening is, waar de voorzieningen zijn, etc. Zo is in één oogopslag duidelijk waar het verkeerd gaat, en waar welke oplossing helpt.

Samen maak je een woonzorgvisie met een concreet plan

Laat de belangrijkste partners meewerken aan de woonzorgvisie. En dat zijn er nogal wat. Het gaat om professionals en vrijwilligers in de zorg en in wonen zoals de corporaties, om belangenvertegenwoordigers en adviesgroepen, de overheid en bovenal: de bewoners zelf.

Wij spreken de taal van alle betrokken weten hoe we ideeën met elkaar kunnen verbinden. Samen komen we tot een woonzorgvisie waar je blij van wordt en een plan dat werkt.

Organiseer een goede steunstructuur op lokaal niveau.

Met ons traject naar een woonzorgvisie creëer je bewustwording en breng je partijen bij elkaar.

We geven ook workshops