Hilda Hoekstra

Hilda is een ervaren adviseur met een open houding. Vanuit haar brede ervaring bij het werken vanuit gemeente, zorgorganisatie en belangenbehartiger van dorpen voelt Hilda zich thuis bij vraagstukken op het gebied van wijken, wonen en zorg. Ze maakt zich hard voor een proces waar partijen leren van elkaar en samen complexe vraagstukken oppakken. Hilda werkt resultaatgericht met een goedlopend proces, waarbij mensen inzicht krijgen in elkaars perspectief en belang. Want zonder aangehaakte bewoners en samenwerkingspartners heeft een resultaat weinig zin.

Als stagebegeleider vindt ze het te gek om te sparren met jongere adviseurs. “De inzichten die je met elkaar deelt en de kennis die je opdoet, zijn heel waardevol voor vraagstukken waar de nieuwe generaties ook mee te maken krijgen.”

In Drenthe werkt ze aan de herwaardering van een GGZ-terrein. Hoe kan je deze ruimte beter benutten voor mensen met een zorgvraag? Welke woonvormen zijn nodig? En zit er een grens aan inclusiviteit van mensen met een ingewikkelde zorgvraag? Deze vragen zoekt ze uit en komt tot een advies waarin alle partijen zijn meegenomen.

Voor de gemeente Tytsjersteradiel werkt Hilda aan de woon- en leefbaarheidsagenda van de verschillende dorpen op het gebied van wonen en maatschappelijk vastgoed. Het bijeenbrengen van het perspectief van het dorp en de gemeente én komen tot concrete resultaten en acties, dat is waar Hilda voor gaat.

“Ik werk graag met mijn collega’s over de vestigingen heen. Met ontwerpers, architecten en adviseurs. Samen analyseren en met elkaar om de tekentafel. Zo werken we interessante vraagstukken uit.”

Hilda roeide als tiener op hoog niveau, nu roeit ze in het hoge noorden. Het allerliefste is ze elke dag in de frisse buitenlucht. “Als er maar groen is!”