LOCATIESTRATEGIE

Met een locatiestrategie voor wonen verbinden we plekken en doelgroepen en voegen we woningen toe. We helpen gemeenten om aan te sluiten bij de woningbehoefte, het beste uit beschikbare ruimte te halen en zo bij te dragen aan de ruimtelijk doelen.

Woningvraag bedienen

Door locaties en panden te verkennen en te begrijpen wat woningzoekenden echt beweegt maken vinden we een passend antwoord voor die specifieke plek. We kijken welke plekken ontwikkelbaar zijn en hoe je ze het beste in kan zetten. We onderzoeken hoe je groepen doelgroepen aantrekt en blijvend bindt. Ook gaan we op zoek naar hoe je mee kan bewegen met de onzekerheden van de woningmarkt. Wij helpen je om die strategie te maken.

We bespreken wat er nu moet gebeuren op de korte termijn, dat staat vast. Beweegruimte is er voor daarna.

Daarmee kunnen gemeenten ook nu vooruit, afspraken maken met corporaties, ontwikkelaars en andere bouwers en in het vertrouwen dat hun stad of dorp er beter van wordt.

Locatiescan: wat kan er?

Aan de bekende locaties en panden voegen we nieuwe kansen voor wonen toe, ook als ze nog zacht/onzeker/… zijn. In dit vertrouwelijke proces krijgen we samen inzicht in wat er kan. We kijken naar concreetheid, eigendom, harde afspraken of toezeggingen, financiële, ruimtelijke, juridische of andere bijzonderheden. Daarna werken we op hoofdlijnen uit welke invullingen denkbaar zijn, met voorbeeldprogrammeringen en concrete referenties. Zo ontdek je snel wat er kan.

We denken graag met jullie verder over welke stedenbouwkundige principes leidend zijn. Door de plekken op de kaart te zien, en te bekijken in het licht van ruimtelijke principes, hebben we één bouwsteen van de afweging in handen.

Doelgroeppaspoort

Welke doelgroepen hebben een woonbehoefte? Is doorstroming kansrijk of is hun gewenste woning en plek echt niet te vinden? We brengen de belangrijkste ontbrekende schakels op de woningmarkt in beeld. We kijken welk soort plekken passen bij de behoeften. Dat gaat om meer dan woningtypes en dichtheden: leefstijlen en woonmilieus, mate van stedelijkheid, wensen rond samen of individueel wonen, etc. En het gaat om meer dan cijfers: we proberen te begrijpen wat groepen beweegt en hoe zij omgaan met second-best-keuzes.

Deze kennis drukken we uit in ‘doelgroeppaspoorten’: groepen, hun wensen en hoe ze te bewegen zijn voor hen passende plekken. Dit vormt een tweede bouwsteen in de afweging.

De juiste plekken inzetten

We kennen de plekken en hun potentie, de behoeften en de manieren om daar op in te spelen. We matchen ze in varianten. Bij grotere gebieden en complexere ruimtelijke vraagstukken benutten we onze werkplaats om in enkele intensieve sessies tot ontwikkelscenario’s te komen. Invalshoeken zijn in elk geval: tempo, zorgvuldig ruimtegebruik, financieel optimum, stedenbouwkundige kaders, balans in huur en koop en draagvlak.

De varianten drukken we uit in kaarten en overzichten, waarmee keuzes gemakkelijker te maken zijn. We rekenen deze kaarten door. Soms leidt dat tot keuzes tussen locaties, soms tot keuzes waar je ontwikkelingen versnelt of ombuigt. En soms leidt het tot een vraag over de koers: hoe wil je je ruimtelijk ontwikkelen, voor wie wil je extra inzetten?

Eerst tijd om na te denken, daarna tempo

We voelen de woningnood, we moeten tempo maken. Maar de geschiedenis leert ons ook dat haastige spoed niet altijd goed was, resulterend in probleemplekken en gemiste kansen. Tijd nemen om een integrale afweging te maken, soms keuzes terug te draaien, voelt als tijdverlies. Met inzet van onze denkkracht in ruimte en wonen komen we vlot tot scenario’s. We geven het liefst ook duidelijk richting mee. Deze kleine ‘pas op de plaats’ zorgt er voor dat keuzes weloverwogen zijn, dat je kiest waar je nu energie in steekt en waar daarna werk van maakt. Dat is ook voor partners in het wonen wel zo prettig.