Bastiaan Prickartz

Opgeleid als stedenbouwkundige en met brede ervaring op het gebied van wonen voelt Bastiaan zich erg op zijn plek bij KAW. Hij adviseert gemeenten en woningcorporaties in het hele land over lokale woonvraagstukken. De huidige situatie op de woningmarkt biedt zowel uitdagingen als kansen. Enerzijds hebben starters en ouderen grote moeite om een betaalbare passende woonruimte te vinden. Anderzijds zien we overal groeikansen, ook in gemeenten die eerder nog aan krimp dachten.

Bastiaan werkt aan beide kanten van de medaille. Voorspellingen over benodigde woningaantallen zijn in deze tijd moeilijk te maken. Daarom is de kwalitatieve vraag nu extra belangrijk. Als portefeuillestrateeg bij een grote Groningse woningcorporatie was deze afweging Bastiaans werk. In het verlengde daarvan maakt hij nu woonvisies voor gemeenten. Centrale thema’s zijn de leefbaarheid in wijken, de verduurzaming van de bestaande woningvoorraad en de invulling van het nieuwbouwprogramma. Daarbij komen ook sturingsinstrumenten voor de woningmarkt aan bod, zoals bijvoorbeeld een doelgroepenverordening om sociale koopwoningen mogelijk te maken.

Ik maak moeilijke dingen makkelijk te begrijpen en zoek altijd naar wat wél kan.

Advies met een ruimtelijke invalshoek is Bastiaan wel toevertrouwd. Voor diverse gemeenten maakte hij al grote integrale locatiestudies. Daarin wordt de puzzel van bouwlocaties, programma en prioritering gelegd. Waar zijn de geschikte plekken, wat past daar en hoe wenselijk is die ontwikkeling? Soms modelmatig en hoog over, soms op hoog detailniveau. Een helder totaalplaatje helpt om op locatieniveau keuzes te maken. Over de verdeling van sociale huurwoningen bijvoorbeeld, in leefbare gemengde wijken. Daar weet hij wel raad mee.

Bastiaan is een actieve collega, houdt van aanpakken en gaat het liefst diep de inhoud in. In zijn vrije tijd zit Bastiaan op de fiets, welke fiets dan ook. Ligfiets, driewieler, handbike of de welbekende zeilfiets. Hij is graag in beweging ook op muzikaal gebied en bespeelt onder andere de saxofoon en de contrabasklarinet met soms een gastoptreden bij de enige echte KAW-band.