Ontwikkeling zorgconcepten

Maak een overtuigend plan voor een aantrekkelijk zorggebouw, dat onderdeel van de wijk vormt. Maak het toekomstbestendig door voor te sorteren op andere functies of door juist snelle afschrijving mogelijk te maken met flexibel vastgoed.

Weet voor wie je het doet: speel in op de behoefte van nu

Ontdek welke groepen mensen met een zorgvraag om welke woonvormen vragen met onze demografische en woonwens-analyses. Om welke aantallen gaat het? Met een goede marktanalyse helpen we jou als woonzorg-aanbieder om de meest succesvolle positie in de markt te bepalen.

Wij werken met u een woonzorg aanbod uit met de juiste plattegrond, schaalgrootte, een passend imago en een goede uitstraling, voor een goede prijs en met een sluitende business case.

Ontwikkel flexibel en verleng de levensduur van je zorggebouw

Goede keuzes maken in de initiatieffase van de ontwikkeling is cruciaal voor de langere termijn. Daarmee voorkom je een boekwaardeprobleem: dat het zorggebouw functioneel eerder is afgeschreven dan financieel.

We werken aan vastgoed dat in verschillende toekomstscenario’s functioneel en financieel houdbaar is. Ongeacht veranderingen in de behoefte van mensen, in de zorgverlening of in wetgeving. Dat kan door de afschrijvingstermijn te verkorten, zodat je met een schone lei verder kunt. Of door het vastgoed ook voor andere invullingen geschikt te maken, zodat de levensduur van het vastgoed langer is.

Benut de vastgoed-, ontwerp- en zorgkennis van KAW en maak een goed afgewogen, integraal plan, voor een succesvolle herontwikkeling.

Maak je zorggebouw onderdeel van je mensen en van de wijk.

Zorg gaat verder dan een gebouw. We nemen personeel en cliënten mee in de plannen, omdat dat de plannen beter maakt en omdat het voor draagvlak zorgt.

En wij verdiepen ons in de omgeving: op welke externe initiatieven kun je aanhaken, en met welke diensten willen andere bewoners in de wijk je klant zijn? Maak zo je zorggebouw een baken in de wijk. Voor eigen personeel en eigen bewoners maar ook voor zelfstandig wonende wijkbewoner.

Overtuig investeerders en interne beslissers met een gedegen businesscase.

Met het zorgvastgoedmodel brengen we financiële risico’s en kansen haarscherp in beeld. Maak interne besluitvorming makkelijker met het zorgvastgoedmodel. Dit geeft inzicht in de financiële gevolgen van bepaalde beleidskeuzes in de herontwikkeling van het zorgvastgoed, zodat je de beste besluiten neemt, voor nu en de toekomst.

Laat je zorgconcept door KAW uitwerken in een gedegen businesscase en regel externe financiering bij banken of beleggers.

Ontwikkel een steengoed concept voor zorgvastgoed dat decennia mee gaat.

Maak slimme keuzes met oog op huidige en toekomstige cliënten

Bekijk succesvolle projecten