BINNENPLEIN ALS SOCIALE ONTMOETINGSPLAATS

Op de locatie van een oude drukkerij zijn 20 appartementen gerealiseerd met eigen parkeervoorzieningen en commerciële ruimtes op de begane grond. Bewoners kunnen hier stedelijk wonen rondom een gemeenschappelijk binnenplein, op een compacte locatie aan de rand van de Groninger binnenstad.

Koop en huurwoningen

Het appartementencomplex is tot stand gekomen door een gecombineerd opdrachtgeverschap van de woningcorporatie Nijestee en de ontwikkelaar Ballast Nedam. Aan de binnenzijde van het complex zijn appartementen voor de sociale huursector voor Nijestee gerealiseerd.

Diversiteit in buitenruimte

Deze hebben een privé balkon dat grenst aan een collectief binnenplein. Het op het zuid-westen georiënteerde binnenplein is zonnig en beschut. Het gemeenschappelijke plein zorgt voor een sociale en interactieve woonomgeving. De appartementen aan de buitenzijde van het complex zijn koopwoningen, ontwikkeld voor Ballast Nedam. De appartementen aan de Boterdiepzijde hebben een loggia of een wintertuin als buitenruimte. Alle appartementen hebben een oppervlak van 90 m2.

Herinterpretatie van de Groninger ‘gang’

De vorm van het gebouw reageert direct op de bestaande stedenbouwkundige situatie. Juist op deze locatie maakt de rooilijn een sprong. In het ontwerp is verder aansluiting gezocht bij de maat van de omgeving. Het gebouw is zowel in massa als in de gevel in vier delen gesplitst. Precies in het midden bevindt zich een dwarsdoorsnede, die functioneert als een kleine straat – de beroemde Groninger ‘gang’ – van Boterdiep naar binnenplein. Tegelijkertijd vormt deze snede de verbinding tussen de verschillende bouwlagen en galerijen.

kaw architect boterdiep appartementen tekening

Materialisering sluit aan bij oude pakhuizen

De gevels aan Boterdiep zijde zijn uitgevoerd in baksteen, glas en koper met donkergrijze kozijnen. Dit contrasteert sterk met de gevels grenzend aan het binnenplein, waar voor warme materialen en kleuren is gekozen. Het gemeenschappelijke binnenplein geeft de appartementen extra woonkwaliteit. Het plein bestaat uit vlakken met verschillende soorten bestrating waaronder hout, steen en beton, gescheiden door zitelementen of bloembakken. De inrichting refereert aan de vaak chaotische en complexe taferelen, die zo kenmerkend zijn voor stedelijke binnenterreinen.

Binnenplein als sociale ontmoetingsplaats

Een jaar of twee na ingebruikname van het appartementencomplex heeft Nijestee een project gestart met de bewoners om het binnenplein opnieuw in te richten. Hier staan nu een pingpongtafel en een picknicktafel waar regelmatig barbecues worden gehouden, en zowel de kopers en huurders elkaar treffen.

Deel project

Appartementen Palazzo Boterdiep Groningen

Opdrachtgever Ballast Nedam Bouwborg
Programma 20 appartementen met commerciële plint
Bouwkosten € 3.100.000 ex. BTW
Jaar van oplevering 2008
Fotograaf Harry Cock
Projectteam Beatrice Montesano Theo Houtkoop
Dariusz Kwiatek