ZELFSTANDIG OUD WORDEN

Aan de Smuldersweg in Eindhoven zijn in opdracht van Wooninc. 110 woningen ontworpen, in eerste instantie bestemd voor senioren uit de buurt. De woningen liggen rondom een gezamenlijk hof en zijn als 'beschermd wonen' complex ontwikkeld. Het complex, Jean Sibelius, is zo ontworpen dat bewoners kunnen blijven wanneer extra zorg nodig wordt. Andersom is het ook zo dat de woningen, allen zo’n 95 m² groot, later verhuurd kunnen worden aan andere doelgroepen.

Stedenbouwkundige context

Op deze locatie stonden voorheen 2 naoorlogse galerijflats, die niet meer voldeden aan de eisen van deze tijd. Ook de inrichting van de openbare ruimte droeg niet bij aan een prettige woonomgeving. Toch was de locatie zeer aantrekkelijk door de nabijheid van een winkelcentrum en veel groen. Aan de Smuldersweg komen diverse woonmilieus bij elkaar: laagbouw in De Bennekel, naoorlogse hoogbouw langs de Bayeauxlaan en nieuwbouwflats aan de overkant. Het nieuwe gebouw vormt een goede overgang tussen laag- en hoogbouw en staat tegelijkertijd op zichzelf als nieuwe kwaliteit in de wijk.

Gemeenschappelijk hof

Centraal in het complex staat het gemeenschappelijke hof met hoge bomen. Het hof staat in directe verbinding met de half verdiepte parkeergarage, de opstelplaatsen voor fietsen en scootmobielen en de gemeenschappelijke binnenruimte. Het hek is vormgegeven door studenten van de Design Academy Eindhoven. Veel buitenruimtes van de appartementen zijn op het hof georiënteerd, waardoor het een levendig centrum van het complex wordt.

Architectuur

Het complex sluit wat betreft de bebouwingshoogte aan bij de omgeving. De betonlijst rondom een aantal ramen draagt zorg voor lichte accenten in de donkere bakstenen gevel. Het complex oogt daardoor minder massief.De gevel is zeer plastisch door de grote overstekken en de bakstenen plafonds. Door de betonelementen, de overstekken en de diep liggende ramen ontstaat een spannend schaduwspel. Het gebouw verandert steeds, afhankelijk van standpunt en lichtval.

Keuzevrijheid voor bewoners

Alle woningen zijn voorzien van Franse balkons aan de straatzijde en privé buitenruimtes aan de galerijen in het complex. Door de plattegrond van de doorzonwoning en de daarin centraal gelegen keuken kunnen de bewoners zelf kiezen aan welke zijde van de woning zij hun leefruimte willen hebben.

Woon-werkwoningen

Op de begane grond, gesitueerd aan de buitenzijde van het complex, zijn woonwerkwoningen gerealiseerd. Door de extra hoge plafonds op de benedenverdieping worden deze nu veel als atelierwoningen gebruikt.

Deel project

Appartementen Jean Sibelius Eindhoven

Opdrachtgever Wooninc.
Programma 110 levensloopbestendige woningen
Bouwkosten € 11.250.000 ex. BTW
Jaar van oplevering 2007
Awards 2008 | Nominatie Ugo Rivolta European Architecture Award 2007 | Nominatie Gebouw van het Jaar 2007
Publicaties 2013 | Residential Architecture
Fotograaf Christian Richters
Projectteam Reimar von Meding Tom Grootscholten
Tomas Schütz
Anke Ciszkowski
Peter Spijksma
Antonie Luijendijk