HOE AARDBEVINGEN LEEFBAARHEID STIMULEREN

Een Blue Zone [een gebied waar de bevolking een specifieke levensstijl en leefomgeving deelt en waar de mensen meetbaar langer gezond leven] worden lijkt voor Oost Groningen een onbereikbare ambitie.

Hoe kunnen aardbevingen de leefbaarheid juist stimuleren?

Het gebied kampt al met hoge werkloosheid, lagere levensverwachting en gezondheid, en kan nu aardbevingen en wegtrekkende (zorg)voorzieningen aan deze lijst stressoren toevoegen. Maar er komt nu wel veel geld vrij. Hoe kunnen aardbevingen juist een kans zijn om die negatieve spiraal tegen te gaan?

Stichting Healthy Ageing Network Northern Netherlands (HANNN) wil samen met Building en Vereniging Groninger Dorpen en een brede coalitie van partijen, zorgen dat versterkingsprojecten in het aardbevingsgebied leiden tot duurzame leefbaarheid en economische spin-off in het gebied. Aan KAW de vraag een programma te ontwikkelen waaraan verschillende bedrijven, organisaties en bewonersinitiatieven meedoen.

Programma Blue Zone oost Groningen

Het resultaat is een programma dat via 4 routes de leefbaarheid stimuleert:

  • dorpsinitiatieven ondersteunen en helpen realiseren
  • lobbywerk bij overheden
  • gebouwde voorbeelden en handboek Gezonde zorg- en woongebouwen naar Well’s standard [gezond bouwen variant op BREAAM] ontwikkelen
  • ontwikkelen en vermarkten van levenslooppakketten (diensten en producten) voor bewoners die met zorgvraag in hun woning willen blijven wonen

Door dorpsinitiatieven professioneel te ondersteunen zien we direct resultaat. Door de hulp kunnen zij sneller concrete verbeteringen bereiken die het dorp belangrijk vindt. Daarnaast zorgt het programma voor structurele verbetering in de regio, door te werken aan gezondere huisvesting voor zorgvragers en bureaucratische obstakels te elimineren die mensen tegenhouden hun leefsituatie te verbeteren.

Blue Zone Oost Groningen KAW advies

Woningen én mensen versterken

Oost Groningen kent een enorme zelfredzaamheid: er zijn veel mensen die het heft in eigen handen willen nemen. Met veel wegtrekkende voorzieningen is dat ook nodig. Wij geloven dat het versterken van deze mensen een enorme positieve verandering teweeg kan brengen. Dat is de kracht van het Blue Zone programma.

"Hoe kunnen we bijdragen aan een man-made Blue Zone in Oost-Groningen?"

De aanpak: luister en leer

We zijn begonnen met een aantal bewonersavonden om te horen met welke problemen men in Oost Groningen kampt.

Voorbeeld:
De versterkingsoperatie zet al jaren alles on hold. Door die lange procedures kunnen mensen hun woning niet aanpassen voor de oude dag. Wij kunnen hen helpen door te lobbyen voor andere regelgeving, en tegelijkertijd door oplossingen te ontwikkelen waarmee mensen zelfstandig thuis kunnen blijven wonen, zoals woningaanpassingen, een medido, etc. Zo kunnen dorpen toewerken naar een situatie waar bewoners zélf een deel van de zorg kunnen leveren.

Het businessmodel: people, planet én profit

Natuurlijk werkt de Coalitie van partijen niet alleen uit goedheid mee aan het Blue Zone programma. Wij geloven dat bewoners een steeds grotere rol krijgen bij ruimtelijke ontwikkelingen. Oplossingen die nu ontwikkeld worden voor problemen waar bewoners hier mee kampen, zoals levenslooppakketten of kennis van duurzame en gezonde zorggebouwen, worden vroeg of laat ook nationaal relevant. Daarom is het voor bedrijven interessant om te investeren in deze mensen en daardoor te kunnen innoveren.

Blue Zone Oost Groningen KAW advies

En dit hebben we tot nu toe bereikt:

  • De Coalitie is opgericht en biedt professionele hulp aan bewoners en hun initiatieven De 14 leden zijn Noaber Foundation, Volker Wessels, Van Wijnen, Philips, Menzis, HANN, UMCG, NCG, RVO, RUG, Vereniging Groninger Dorpen, Economic Board Groningen, BuildinG en KAW.
  • Een dorpsinitiatief kan met ondersteuning van De Coalitie de discussie met de verzekeraar aangaan, om zo tóch mee te mogen doen in gemeentelijke aanbestedingen voor zorgverlening.
  • Een bouwinitiatief kan met juridisch advies een minder risicovol projectontwikkelingscontract sluiten.
  • Drie andere dorpsinitiatieven worden nu geadviseerd op het gebied van businesscases opzetten, draagvlak organiseren, regelgeving van bouwplannen begrijpen, etc.

Deel project