NIEUW ZORGCONCEPT

In Delfzijl komt een bijzonder gebouw: het Expertisecentrum Eemsdelta. Zorgpartijen slaan de handen ineen en werken samen aan het vernieuwende zorglandschap. Met een organisch gebouw, ruimte voor een groene omgeving en innovatieve technologie.

Het concept Expertisecentrum

Eén van de vier zorggebouwen die wij ontwerpen voor het Groninger Zorgakkoord is het Expertisecentrum Eemsdelta. Een bijzonder gebouw waar Lentis, De Hoven en Zonnehuisgroep Noord de krachten bundelen en zij de zorg en behandeling voor kwetsbare ouderen, kwetsbare kinderen en gezinnen op een nieuwe manier vormgeven. In en vanuit het Expertisecentrum vindt geriatrische revalidatiezorg, eerstelijnsbehandeling, dagbehandeling, ambulante zorg en gespecialiseerde GGZ plaats. Tot de doelgroep behoren inwoners met een zorgvraag in de regio Eemsdelta die klachten ervaren in verschillende domeinen.

KAW architectuur expertisecentrum delfzijl groningen impressie Henk Kieft groninger zorgakkoord

Het Expertisecentrum richt zich op herstel, preventie, voorkomen en uitstellen van opname of doorverwijzing naar de juiste plek. Dankzij dit gebouw leggen we de verbinding tussen de verschillende zorgverleners in de regio (ziekenhuizen, verpleeghuizen en gespecialiseerde zorg). Werken en leren zijn hier onlosmakelijk met elkaar verbonden, daardoor blijft het in de toekomst een aantrekkelijke regio voor zorgprofessionals.

In samenwerking met het onderwijs, lokale zorginitiatieven, gemeente en welzijnsorganisaties worden er pilots opgezet en onderzoeken uitgevoerd die leiden tot nieuwe inzichten en innovaties. Het gebouw faciliteert dit alles, doordat het zo is ingericht dat mensen elkaar op een natuurlijke wijze ontmoeten en er goed gefaciliteerde overlegruimtes en werkplekken zijn. Daarnaast heeft onderwijs in combinatie met innovatie een plek in het gebouw.

Door ruimtes slim in te delen, wordt optimaal gebruik gemaakt van het gebouw. Innovatieve technologie draagt bij aan het leveren van zorg op afstand, het ontsluiting van systemen, uitwisselen van gegevens en het creëren van een activerend revalidatieklimaat.

KAW architectuur expertisecentrum delfzijl groningen situatie zorglandschap

Entreegebied en oriëntatie

Het nieuwe Expertisecentrum wordt gebouwd op de huidige locatie van Lentis naast de voormalige locatie van het Delftzicht ziekenhuis. Hier wordt een nieuwe woonwijk door de gemeente ontwikkeld. De gemeente heeft de voorkeur om de autoverkeerstromen te scheiden en hiervoor een extra brug of damwand te plaatsen. Het Expertisecentrum krijgt een eigen entreegebied. Bij entree van het terrein is er direct zicht op het gebouw. Hierdoor is het makkelijk oriënteren en ligt de focus niet op het parkeren, maar op het groen en de zorg.

Organische vormen

Het gebouw wordt gevormd door twee ronde gebouwdelen, elk met een eigen binnentuin. De plek die zo ontstaat, vormt het hart van het gebouw, waar de gezamenlijke functies zoals de werkplekken zich bevinden. 

Het gebouw kent onderscheid in delen die meer openbaar zijn en delen die meer privé zijn. Dit is terug te zien in de zonering van het gebouw. Ruimten die ontmoeting, interactie en kennisdeling moeten stimuleren, zijn gesitueerd in het hart van het gebouw. De ruimten waar juist meer privacy of een prikkelarme omgeving gewenst is, vinden hun plek in één van de cirkels.

KAW architectuur expertisecentrum delfzijl groningen impressie plattegrond zorg

Het Expertisecentrum is ontworpen volgens de principes van ‘biophilic design’, waarbij een goede connectie met natuur en buiten centraal staat. Dit zie je terug in de organische vormen van het gebouw, de groene binnentuinen, de toepassing van natuurlijke materialen, het binnenhalen van veel natuurlijk licht en het zicht op groen. De gemeenschappelijke ruimten en de woonkamers zijn voorzien van een grote glazen pui. Door het lager plaatsen van de ramen kunnen cliënten vanuit bed eenvoudig naar buiten kijken.

De ronde vorm van het gebouw wordt binnen benadrukt door de radiale richting van de houten constructie en het open houten balkenplafond.

Circulariteit en toekomstbestendigheid

Het gebouw is aardbevingsbestendig, energieneutraal en circulair. De nieuwbouw en de directe omgeving voeren we uit in biobased materialen, zoals een houten constructie. De gezondheid staat centraal, door gebruik van hoogwaardig materiaal te maximaliseren. Denk aan zo puur mogelijke materialen zonder toxische bestandsdelen. De invulling van de gevelopeningen is op korte én lange termijn passend of eenvoudig aan te passen bij een wijzigende plattegrond.

Deel project

Expertisecentrum Eemsdelta

Opdrachtgever De Hoven, Lentis en Zonnehuisgroep Noord
Jaar van oplevering 2025