SAAMHORIGHEID IN GEZONDHEIDSPLEIN

Het nieuwe gezondheidsplein op Texel: één centrale plek waar je positieve gezondheid vindt. Een plek waar je de zorg vindt die je zoekt en meer. Zowel kwaliteit van leven als kwaliteit van zorg staan hier voor op.

Kwaliteit van leven en zorg

Bij binnenkomst bij het gezondheidsplein op Texel kom je in de centrale hal, met korte verbindingen direct naar je bestemming. In deze hal komt alles samen. In het Gezondheidsplein wordt breed zorg aangeboden, van huisarts en apotheek tot audicien en fysio.

De centrale hal dient als ontmoetings- en ontspanningsplaats, mét de mogelijkheid om een podium te creëren. De marktkraam genaamd ‘De markt van welzijn en geluk’ die je vind in de hal geeft ruimte aan maatschappelijke initiatieven en geeft de mogelijkheid om met inwoners van Texel het gesprek aan te gaan.

Buiten naar binnen halen

In de architectuur is gekozen voor een eenheid in diversiteit én vernieuwing met aansluiting bij het veelzijdige karakter van Texel. Natuur en landschap worden verweven in het gebouw, doordat je door het gebouw heen kan kijken. Door de open en transparante houten lamellen, haal je buiten naar binnen en andersom. Zo ontstaat een open karakter. 

Natuurlijk materiaalgebruik geeft karakter

Het open karakter zie je ook terug in de landschappelijke verschijningsvorm van het gebouw. Op het oog is het gebouw duidelijk anders dan de omliggende bebouwing. Toch is er in materiaal, gebouwvorm en landschappelijke inpassing een eenheid vormgegeven. Door natuurlijk materiaalgebruik transformeert het gebouw mee door de jaren heen. De houten gevelbekleding wordt getekend door de verschillende seizoenen en geeft het gebouw karakter. In het ontwerp is er aandacht besteed aan duurzaamheid in combinatie met functionaliteit. Het dak is zo ontworpen dat het zeer geschikt is voor zonnepanelen en de dakvlakken die minder zon vangen krijgen een groen dak.

Veel zorgaanbieders

Het Gezondheidsplein is een veelomvattende locatie waar je de zorg kan vinden die je zoekt en meer. Het is een samenwerking tussen meerdere zorgverleners en ze willen goede zorgverlening bieden met o.a. huisartspraktijken, fysiopraktijk, thuiszorg, GGZ, audicien en apotheek. Ook zit er een kinderopvang in het pand gevestigd.

Naast alle faciliteiten is deze nieuwe omgeving ook een mooi startpunt van activiteiten van bijvoorbeeld Staatsbosbeheer of is er de mogelijkheid om een markt te houden. Zo is het plein een plek voor positieve gezondheid, preventie, bewegen, natuur genieten en educatie.

Werken aan samenredzaamheid

Samenredzaadheid is het vermogen van mensen om zichzelf te redden in het leven, mét hulp van mensen in hun netwerk. In het Gezondheidsplein komen veerkracht, zelfredzaamheid, maar juist ook samenredzaamheid samen. De saamhorigheid heerst al op Texel, de komst van het plein is een mooi middel om het ontmoeten, verbinden en samenwerken te versterken.

Deel project

Gezondheidsplein Texel

Programma Gezondheidsplein met verschillende zorgaanbieders
Projectteam Kasper Niezen Miranda Janssens Mark Oostmeijer