RENDABEL ZORGVASTGOED

Een sterk verouderd woonzorgcentrum. Wat kun je daar mee als je het weer geschikt wil maken voor de doelgroep? Wij bekeken de mogelijkheden van het pand en vertaalden dit in 4 scenario's. De zorgpartij kan zo een weloverwogen keuze maken.

Oud zorgvastgoed

Een oud woonzorgcentrum, gebouwd in verschillende fases. Wat kun je met zo’n pand als het niet meer voldoet aan de eisen voor bewoners? Gedateerd, te kleine kamers, donkere gangen en te weinig huiskamers met als gevolg leegstand.

Toekomstbestendigheid verbeteren…

Wij keken naar de mogelijkheden van de verschillende gebouwdelen: Wat kun je doen om de toekomstbestendigheid te verbeteren? Welke bouwdelen zijn nog goed genoeg en welke delen kun je beter slopen? Hoe zorg je voor meer licht in de gangen en hoe realiseer je extra huiskamers? Voor alle 4 de scenario’s maakten wij een zowel een investeringsraming als ook een exploitatieberekening. Zo worden de mogelijkheden en financiële gevolgen duidelijk.

… en het aantal woonvoorzieningen behouden

Het pand is groot, heeft meerdere vleugels en is in verschillende fasen gebouwd. Voor een haalbare exploitatie moet het aantal wooneenheden nagenoeg behouden blijven. In de meest voordelige van onze 4 scenario’s gaan we uit van zoveel mogelijk renoveren, met als gevolg minder wooneenheden. De variant met de grootste investering brengt het meest gewenste resultaat: evenveel intramurale appartementen als in de huidige situatie. 

Een haalbaarheidsonderzoek is een mooi middel om te komen tot de beste keuze voor zowel bewoners als de zorgpartij.

Evelien Klasens

Adviseur

Onze 4 scenario’s

  1. Verbouwen, renoveren, samenvoegen van appartementen en verbouwen van kantoren >> Lage kosten, maar te weinig intramurale appartementen.
  2. Verbouwen, renoveren, slopen van een ongebruikte algemene ruimte >> Relatief lage kosten, maar nog steeds te weinig intramurale appartementen.
  3. Maximaal verbouwen, slopen van een ongebruikte algemene ruimte en twee vleugels en nieuwbouw >> Behoud van het oorspronkelijke aantal intramurale appartementen.
  4. Maximale sloop en nieuwbouw >> Uitbreiding van het aantal intramurale appartementen.

Bovenstaande scenario’s zijn voorgelegd aan de zorgpartij. De bouwkundige mogelijkheden en de financiële consequenties, zowel qua investering als qua exploitatie, zijn helder in beeld gebracht. De zorgpartij kan nu een zorgvuldig besluit nemen in welke variant de beste balans biedt tussen sloop, renovatie en nieuwbouw. Een besluit dat een oud gebouw weer doet leven!

Deel project

Haalbaarheidsonderzoek

Opdrachtgever Zorgpartij
Extra Dit project is anoniem gemaakt
Programma Haalbaarheidsonderzoek voor oud woonzorgcentrum
Jaar van oplevering 2019