GROTE MEERWAARDE VOOR KLEIN DORP

Veel kleine Nederlandse dorpen kampen met problemen als krimp, vergrijzing en het verdwijnen van woon-, zorg- en welzijnsvoorzieningen. Ook in Laag Soeren speelt deze problematiek. Wij onderzochten of een Kulturhus een oplossing kon bieden en maakte een passend ontwerp.

Gemeenschappelijk gebruik brengt meerwaarde

In het Kulturhus participeren de dorpsschool, het dorpshuis, dagbesteding de Schreuderhuizen, het kinderdagverblijf, huisartsen en sportverenigingen. Met alle gebruikers ontwikkelden we een gemeenschappelijke visie. Gemeenschappelijk gebruik van ruimtes en samenwerking zijn speerpunten. Bijzonder aan dit concept is dat de mensen van de dagbesteding het Kulturhus runnen. Zij worden ingezet op de receptie, in de winkel en de horeca. Het programma bestaat uit:

  • lokalen voor onderwijs
  • ruimte voor kinderopvang
  • werkplaatsen voor dagbesteding
  • volwaardige gymzaal
  • winkel
  • grand café
  • multifunctionele ruimtes

Multifunctioneel binnenplein

Centraal in het gebouw bevindt zich een multifunctionele ruimte. Deze is gekoppeld aan de gymzaal, die bij grote evenementen bij het binnenplein getrokken kan worden. De ruimtes die de huurders willen delen met anderen grenzen direct aan het binnenplein. De meer private ruimtes liggen in de luwte van het gebouw.

Ontwerp respecteert de omgeving

Laag Soeren is een lintdorp met kleinschalige bebouwing. De sculpturale, afgetrapte vormgeving van het kulturhus voegt zich naar zijn omgeving. Het knikken van de gevels verkleint de massa. Hierdoor ontstaat een plein voor het gebouw. Door de knik in de gevel ‘omarmt’ het gebouw het nieuwe dorpsplein.

Het gebouw heeft een spectaculaire overhang ter markering van de entree. Een bankje maakt de slag naar de menselijke maat. Vanaf het dorpsplein bereik je via de lage entree het binnenplein met zijn dubbele hoogte. Vanaf het dorpsplein kijk je uit op het karakteristieke landschap. En dat dwars door het gebouw heen!

We waren verantwoordelijk voor:

  • financieel haalbaarheidsonderzoek
  • inhoudelijk en praktische procesbegeleiding
  • architect kulturhus

Deel project

Kulturhus Laag Soeren

Opdrachtgever Woningstichting Eerbeek, Gemeente Rheden
Duurzaamheid Zonnecellen op dak, extra hoge isolatiewaarde van buitenschil
Programma Woon-, zorg- en welzijnsvoorzieningen
Bouwkosten € 2.450.000 ex. BTW
Jaar van oplevering 2010
Fotograaf Gerard van Beek
Projectteam Mark Koopman Richard Lelieveld
Reinder Zuurmond