BIJZONDERE WIJK IN STAD

De nieuwbouw van het Oosterparkkwartier is het sluitstuk van het uitbreidingsplan dat de beroemde Amsterdamse architect Berlage 90 jaar geleden voor Groningen ontwierp. Stedenbouwkundig is een bijzonder stuk stad gerealiseerd met een eenduidige hoofdstructuur, stedelijke bouwblokken en mooi openbaar groen.

Een bijzonder esthetisch ontwerp 

Twee gesloten bouwblokken met 119 woningen aan het van Starkenborgkanaal maken het plan van Berlage compleet. Zoals in de hele wijk, zijn ook hier de bouwblokken stedenbouwkundig ontworpen als één geheel. Met grote hoge hoeken, veel buurtgroen en een bijzondere overgang naar de binnenstraat maakt het een duidelijk statement. Al in 1928 besloten de wethouders dat de rand van Groningen “een bijzondere esthetische kwaliteit” moest krijgen.

Een rand met bijzondere esthetische kwaliteit moest Groningen van het imago provinciestad af helpen.

Uitbreidingsplan Berlage

1928

Een eenduidig en strak beeld

Door het architectonisch ontwerp is de voorkant van het blok het visitekaartje geworden. Wij hebben de overgangen privé – openbaar rondom zorgvuldig ontworpen. Met de verdiepte entree, een haag, tuinmuren en elegante hekwerken creëren we een eenduidig en strak beeld. Elementen zoals betonnen ornamenten en mooie metselwerkverbanden komen terug in het hele plan en brengen daarmee eenheid in het blok met twaalf verschillende woningtypes.

KAW architect architectuur mooi stedenbouw bouwblok berlage

Jaren ’30 architectuur in een nieuw jasje

Ook met de klassieke baksteenarchitectuur grijpt het plan terug naar het verleden. Dat zie je aan de betonnen ornamenten, mooie metselwerkverbanden en de details in hekwerken. Deze elementen komen terug in het hele plan en brengen daarmee eenheid in het blok met twaalf verschillende woningtypes. Voor wie bijzonder wil wonen, kan terecht in de hoge woningen aan het kanaal en het park. Deze zijn ondiep en hebben dus veel licht. Je ‘woont’ hier op de begane grond én de eerste verdieping.

KAW architect architectuur mooi stedenbouw bouwblok berlage oosterpark oosterparkkwartier

Groninger Architectuurprijs 2020

Het oosterparkkwartier heeft mooie complimenten gekregen van zowel huidige bewoners als professionals. Vanuit de Groninger Architectuurprijs 2020 kreeg dit bijzonder stukje wijk de derde prijs van de vakjury en de tweede prijs van de publieksjury. “Geheel in de geest van het stedenbouwkundig plan van Berlage is hier gezocht naar een soort evidente woonkwaliteit. Dat zien we terug in het ontwerp van het ensemble, de profielen van de gebouwen, de zorgvuldige adressering, de articulaties van de hoeken, de kleurstellingen en robuuste materialen en het zoeken naar de juiste schaal in groene ruimtes”. Wil je het hele juryrapport lezen?

Juryrapport

Deel project

Oosterparkkwartier Groningen

Opdrachtgever VanWonen
Programma 119 woningen
Jaar van oplevering 2020
Awards 2020 | 3de prijs vakjury Groninger Architectuurprijs 2020 | 2de prijs publieksjury Groninger Architectuurprijs
Projectteam Mark Oostmeijer Beatrice Montesano
Annette Barelds
Mark Glazenborg