ZORGCENTRUM VOOR DE HELE WIJK

Zorgcomplex Berchhiem is getransformeerd van traditioneel verzorgingshuis tot een modern en laagdrempelig multifunctioneel gebouw. Naast huisvesting voor bewoners kunnen de inwoners van Burgum hier nu ook met al hun zorgvragen terecht. Contact met de natuur speelt een belangrijke rol in het ontwerp van het nieuwe gebouw dat de gebruikers licht, lucht en ruimte biedt.

Repetitie en perfect uitgewerkte details

Het nieuwe complex vormt de grens tussen Burgum en het omringende landschap. De uitgangspunten van het ontwerp komen direct voort uit het mooie Friese landschap: horizontaliteit en openheid. Het gebouw relateert hieraan in schaal en uitstraling. In structuur en uitstraling is het gebouw eenvoudig en abstract gehouden; de kracht zit in repetitie en perfect uitgewerkte details. Zoals de gevelbanden, die verschillende elementen van het gebouw op een elegante manier verbinden.

Sociale functie in de wijk

Berchhiem moet een plek worden waar verschillende doelgroepen elkaar kunnen ontmoeten en waar mensen met alle mogelijke zorgvragen terecht kunnen. Het zorg-expertisecentrum Berchhiem zal ook een sociale rol in het stadje zal spelen. De entreehal vormt het hart van de nieuwbouw, hier bevinden zich de sociale functies als een restaurant, winkels, een revalidatiecentrum en een artsenteam. Ook de decentralisatie van ziekenhuizen wordt hier zichtbaar: het Sneker Antonius Ziekenhuis heeft hier een herstelafdeling waar zij patiënten die nog niet naar huis kunnen goedkoper kunnen verzorgen.

Healing Environment

Het gebouw herbergt ook intramurale en 1e-lijns zorgappartementen. Door de kleine schaal van de woongroepen creëren we een persoonlijke en huiselijke sfeer tussen de bewoners, hun families en het personeel. De meeste woonunits hebben 2 woonkamers; één waar de het bezoek komt en dus wat meer levendigheid biedt, en één die de bewoners meer privacy biedt. ‘Healing Environment’ speelde een belangrijke rol in het ontwerp van het gebouw en interieur. Volgens deze theorie leidt een sterker contact met de natuur tot verbetering van geest en fysiek. De toepassing hiervan zie je terug in de grote raampartijen, veel groen en gebruik van natuurlijke prints.

Bewoners zijn heel positief over het comfort van de eigen kamer, slaapkamer en sanitaire ruimte. Dankzij de strakke vormgeving is het ook nog eens een prachtig gebouw om te zien.

Jappie Rozendal

vastgoedadviseur van Friese Wouden

Flexibel en duurzaam

De ervaring leert dat de zorgvraag snel verandert. Daarom spelen de thema’s flexibiliteit en duurzaamheid een centrale rol in het ontwerp. Het is gebouw gemakkelijk anders in te delen en uit te breiden. De structuur van de nieuwbouw is gebaseerd op in het werk gestorte vloeren en betonkolommen. De gevels bestaan uit verplaatsbare glaspuien, zodat het gebouw kan veranderen in volume. Ook technisch en bouwfysisch is rekening gehouden met toekomstige programmawisselingen.

kaw transformatie zorgcomplex berchhiem burgum

Zorgbusinesscase

Het is een woelige tijd voor de zorg; de invoer van de normatieve huisvestingscomponent vraagt om een andere kijk op vastgoed. Om de haalbaarheid van dit nieuwe gebouw te toetsen is een financiële onderlegger opgesteld door adviseur Theo Adema. De businesscase van Berchhiem is de 1e door de bank goedgekeurde businesscase na de invoering van deze wet in 2012.

Deel project

Transformatie zorgcomplex Berchhiem Burgum

Opdrachtgever De Friese Wouden
Duurzaamheid Flexibele indeelbaarheid, aanpasbaar bouwvolume, daglichtoriëntatie, vaste zonwering, warmte-koude-opslag, zonneboilers, LED verlichting, lichtsterkteregeling, lichtsensors, triple glas op de begane grond
Programma Zorgcentrum, transformatie verouderd verpleeghuis
Bouwkosten € 13.000.000 ex. BTW
Jaar van oplevering 2014
Fotograaf Gerard van Beek
Projectteam Kasper Niezen Beatrice Montesano Theo Houtkoop
Dennis Hofman
Theo Adema
Reinier Buisman
Menno Hartsema