VERSTERKEN VAN WIJKACCOMMODATIES

Uit onderzoek voor de gemeente Groningen blijkt dat enerzijds de bestaande wijkaccommodaties in de Groningse wijk Beijum niet altijd passen bij de huidige bewoners van de wijk, maar anderzijds kansen lijken te bestaan die niet volledig benut worden. Wij analyseerden het toekomstperspectief van de wijkaccommodaties en het activiteitenaanbod. 

Accomodaties toekomstproof maken

In Beijum staan veel kansrijke wijkaccommodaties. Hoe benut je deze accommodaties en hoe spelen ze in op de wensen van de wijkbewoners? Bewoners zochten bijvoorbeeld naar een geschikte plek om te sporten. Creëer je dan een nieuwe sportvoorziening of kan je het bestaande groen in de wijk daarvoor meer gaan gebruiken? Maar ook ontmoeting was een groot onderwerp. Bewoners zochten een fijne plek waar zij wat kunnen drinken na werk of school. Is het genoeg als de openingstijden worden aangepast van bestaande wijkaccommodaties, zodat je er na kantooruren ook terecht kan? 

Verschuiving van behoefte

“Om een goed beeld te krijgen van de bewoners van de wijk en hun wensen zijn we begonnen met een hele brede inventarisatie”, aldus Wietske Schober. “We hebben contact gezocht met bewoners op verschillende manieren: één op één interviews, enquêtes, groepsgesprekken, bewonersavonden. Maar wat bleek, we bereikten te weinig jongeren. Dus gingen we de straat op. Ook bezochten we alle wijkgebouwen. Met al deze informatie maakten we een buurtatlas en schreven we een advies aan de gemeente”. 

Uit ons onderzoek blijkt dat veel aanbod in de wijk gericht is op doelgroepen die ondersteuning en zorg nodig hebben. Maar er is ook een nieuwe instroom, vaak jong en actief. Mensen zonder een hulpvraag. Zij herkenden zich niet in het activiteitenaanbod en maakten daarom weinig gebruik van de wijkgebouwen.

De kracht van het onderzoek lag hem in het veel aanwezig zijn in de wijk. In gesprek met bewoners, koffie drinken op de verschillende locaties, rondfietsen door de wijk. Daardoor kregen we vrij snel inzicht in de kracht en kansen van de wijk.

Wietske Schober

Adviseur

Simpele oplossingen

Wij zagen veel nieuwe kansen in de wijk. Van klein tot groot! Simpele dingen waren de openingstijden van locaties. Traditioneel van 9 tot 5 op doordeweekse dagen, terwijl juist gezocht werd door bewoners naar een plek op zaterdagochtend. Of het beter ontsluiten van informatie over het bestaande aanbod. Zo zochten jongeren een plek om muziek te kunnen maken, waar ze niemand storen. In één van de accommodaties is een volledig ingerichte muziekstudio, maar dat bleek onbekend. Dat soort verbindingen leggen kost weinig geld, maar vraagt vooral om samenwerking en goede communicatie.  

wijkaccomodatie groningen beijum onderzoek kaw architect

Als gemeente ondernemerschap stimuleren

Ook zagen we kansen in het gemeentelijk beleid en de financiering van het aanbod. Subsidie voor wijkgebouwen wordt in Groningen verstrekt op aantal m² van de accommodaties. Hoe groter, hoe meer budget. Er wordt niet gekeken naar de activiteiten en de kwaliteit ervan. En dat is jammer, want juist daardoor kan je als gemeente ondernemerschap stimuleren en zoeken naar manieren om aan te sluiten bij de doelgroepen uit de wijk: nu én in de toekomst. 

Nieuwe kansen

Welke nieuwe kansen kunnen wij creëren voor de bestaande accommodaties:

  • Wijkaccommodaties die dicht bij elkaar staan of iets met elkaar gemeen hebben, kun je groeperen. Door de wijkaccommodaties te groeperen in clusters, kijken we hoe ze elkaar kunnen versterken. Waarom zou je niet samenwerken als dit voor meerdere accommodaties én de wijkbewoners profijt oplevert? Er ontstaat een intensievere samenwerking tussen ondernemers, wijkbreed. Zo zou je openingstijden op elkaar aan kunnen passen, maar ook programmering onderling afstemmen en zo ook de zichtbaarheid vergroten.
  • Beijum kan werken aan de bekendheid van accommodaties. Veel wensen kunnen al vervuld worden met bestaande gebouwen en voorzieningen. Zo willen jongeren een muziekhok waar ze kunnen repeteren en ouders wensen een zaaltje voor een bijeenkomst of een kinderfeest. Beide voorzieningen bestaan al in Beijum.
  • We gaan op zoek naar aanbod voor de nieuwe instroom bewoners. We zoeken met bestaande en nieuwe samenwerkingspartners naar een passend aanbod en bouwen aan nieuwe coalities, zodat meer bewoners van Beijum gebruik gaan maken van accommodaties in hun wijk!
  • Door de gemaakte buurtatlas wordt inzichtelijk welke activiteiten er in de wijk zijn, waar voorzieningen liggen, hoe het openbaar vervoer geregeld is, waar parkeerplekken zijn, etc. Zo gebruikt de gemeente deze buurtatlas voor de wijkaanpak ‘Beijum Bruist’ en kunnen de accommodaties eenvoudig zelf contact leggen onderling.

Deel project

Wijkaccomodatieonderzoek Groningen

Opdrachtgever Gemeente Groningen
Locatie Beijum, Groningen
Programma Wijkaccomodaties versterken
Jaar van oplevering 2019
Fotograaf Annet Eveleens
Projectteam Wietske Schober Niels van Schaik Annette Barelds Kim Wolthuis
Arlinde Dul