ZORG OP HET PLATTELAND

Met de nieuwbouw van zorgcomplex De Finke krijgt Koudum, een dorp in de zuidwestelijke punt van Friesland, een regiofunctie voor de zorg. Mensen met een intensieve zorgvraag, zoals dementie, kunnen hiermee in de eigen omgeving blijven wonen. 

Regiofunctie voor de zorg

Een geheel nieuwe visie op zorg en participatie maakt het zorgcomplex financieel mogelijk. Deze rust op 3 pijlers:

1: Eerstelijns zorg voor de regio

De 1e-lijnszorg is een van de dragers van de nieuwe Finke. Centraal op het terrein komt een gebouw met o.a. ambulancepost, fysiotherapie, verloskunde, huisartsenpost met huisartsenbedden en apotheek. Daar omheen bouwt Patyna 40 woningen voor o.a. dementerenden, 24 woningen voor mensen met verstandelijke beperking (verhuurd aan Talant) en zelfstandige woningen voor mensen met een lichte zorgvraag. De Finke wordt daarmee dé centrale plek voor zorgverlening. Niet alleen in Koudum, maar ook voor de omgeving met elfsteden Hindeloopen en Stavoren.

KAW architectuur zorggebouw finke koudum beatrice montesano

2: Adoptie door het dorp

In februari 2016 kregen de Koudummers de 1e plannen te zien. Het plan valt of staat met de betrokkenheid van de inwoners van de regio. Die zijn namelijk de spil van de kwaliteit van zorg en leven. De participatiemaatschappij vraagt meer zorgverlening door de naaste omgeving. De Kas, een ontmoetingsruimte met bewegingstuin voor het hele dorp, maakt mantelzorg aantrekkelijk én stelt hier iets tegenover. Het is een uitnodigende plek waar vrijwilligers hun naasten kunnen helpen. Maar ze mogen het ook gebruiken om koffie te drinken, te internetten of voor biljartavonden. In het restaurant bedienen de cliënten van Talant de bewoners van De Finke en het dorp als dagbesteding. Zo helpt iedereen elkaar.

3: Vastgoedvisie ‘gewoon wonen’

Eigenaar Patyna zet in op gewoon wonen: eenzelfde standaardplattegrond van 50 m2 voor alle bewoners; dement, somatisch of met een verstandelijke beperking. Dat biedt nu en in de toekomst maximale flexibiliteit. Door de grondgebonden opzet en ruime maat kunnen de zorgwoningen in de toekomst zonder aanpassingen aan andere doelgroepen verhuurd worden. Daarnaast rekenen we met een afschrijvingstermijn van 50 jaar, die de investering in overmaat en duurzaamheid mogelijk maakt en daarmee een langere levensduur garandeert.

Deel project

Zorgcomplex De Finke Koudum

Opdrachtgever Patyna
Partners huisartsen, fysiotherapeut, ambulancepost, verloskundige, psycholoog, zorghotel
Duurzaamheid Flexibel vastgoed, energieneutraal, minimaal onderhoud door materiaalkeuze, detaillering en minimale installaties
Programma 94 wooneenheden in ontwerp
Fotograaf Ronald Zijlstra
Projectteam Beatrice Montesano Rutger Meijer Mark Oostmeijer Kasper Niezen Karlijn Keppel Paul Breteler
Johannes Klimstra