Verduurzaming corporatievastgoed

Bepaal de juiste strategie en maximaliseer je investeringsrendement, houd een toekomstbestendige, gewilde en betaalbare portefeuille en draag substantieel bij aan de doelen van Parijs.

Breng de huidige stand van vastgoed in kaart en bepaal de juiste strategie

Ontsluit kennis over de bouwtechnische staat, wooncomfort, rendement en marktpositie van de woningen. Ontdek waar je ‘klaar’ bent, welk vastgoed slecht scoort of waar een dilemma is: juist in het midden zit de spanning. Wij helpen je met een goede strategie om deze middenmoot te verduurzamen.

Trek ook grenzen aan verduurzamen. Weeg je doelen af: betaalbaarheid, toegankelijkheid, woonkwaliteit, onderhoudskosten en uitstraling. Wij onderzoeken waar herontwikkeling leidt tot een upgrade van zowel vastgoed als omgeving, of het nu een verdunning of een verdichting is.

Bepaal de sterkste verduurzamingsscenario’s en maximaliseer je investeringsrendement

Houd de eindbestemming in zicht. Denk niet blauwdrukken, denk in scenario’s en een volgorde van werken. KAW maakt een routekaart met shortcuts en tussenstops. Soms betekent dit: nu even wachten met investeren, of juist nu doorpakken. En soms betekent het: nu een ‘no-regret’-maatregel doorvoeren, om straks te kunnen kiezen hoe je doorstoot naar de nul. De routekaart is strategisch genoeg om de beste overall beslissingen te nemen, en concreet genoeg om te weten hoe je ieder complex aan moet pakken.

Haal zoveel mogelijk rendement uit je investeringen door verschillende scenario’s af te wegen. We rekenen de route door: welke verduurzamingsscenario’s bereiken de doelen én houden de corporatie financieel gezond?

"KAW helpt je om je middelen efficiënt in te zetten voor leefbare, duurzame wijken, nu en in de toekomst."

Vind draagvlak in en buiten de organisatie en werk aan aantrekkelijke wijken en dorpen

Benader de opgave integraal en waarborg een fysiek en financieel goede vastgoedportefeuille, die tevens bijdraagt aan het halen van volkshuisvestelijke doelen, met passende woningen in gewilde buurten. Betrek collega’s in je organisatie bij dit proces, ook vanuit de maatschappelijke kamer. Op die manier zorg je voor draagvlak en kennisdeling in de gehele organisatie.

Bereik meer door samen te werken met collega-corporaties, huurdersorganisaties, gemeente, ontwikkelaars, zorgpartijen of andere organisaties. Zo werk je niet alleen aan leefbaarheid op kavelniveau maar aan aantrekkelijk wonen en leven in wijk of dorp voor iedereen. KAW helpt hiervoor een effectief proces in te richten waarin je snel tot de goede besluiten komt.

Verduurzaam je woningportefeuille strategisch voor maximaal investeringsrendement.

Blijf op koers met een flexibel totaalplan naar CO2 neutraliteit.

Download de folder