Verduurzaming corporatievastgoed

Vastgoed moet verduurzaamd worden. Samen bepalen we de beste strategie en is het eindresultaat een toekomstbestendige, gewilde en betaalbare woningvoorraad. Zo gaan we voor leefbare wijken!

Energiebesparing particuliere woningvoorraad Heuvelrug Wonen

Routekaart CO2 neutraal

De vraagstukken rondom verduurzamen van vastgoed zijn groot en ingewikkeld. Door de vele soorten woningtypen en bouwjaren is het soms lastig te bepalen wat de ambitie is en wanneer die haalbaar is. Met onze ‘routekaart CO2 neutraal’ maken we opties inzichtelijk met o.a. data, doorberekeningen en scenario’s.

Huidige stand van vastgoed in kaart

Wanneer je de kennis over de bouwtechnische staat, wooncomfort, rendement en marktpositie van de woningen in kaart hebt, ontdek waar je ‘klaar’ bent, welk vastgoed slecht scoort of waar een dilemma is. En juist in het midden zit de spanning. Wij helpen je met het maken van een goede strategie om deze middenmoot te verduurzamen.

Het is goed om ook grenzen te stellen als het gaat om verduurzamen van de woningvoorraad. We wegen samen met jouw de doelen af: betaalbaarheid, toegankelijkheid, woonkwaliteit, onderhoudskosten of uitstraling. Door een onderzoek te doen met de kennis van de kwaliteit van de woningen kunnen we vaststellen waar herontwikkeling leidt tot een upgrade van zowel vastgoed als openbare ruimte en omgeving.

Verduurzamingsscenario’s afwegen

We houden graag de eindbestemming in zicht. We denken niet in blauwdrukken, maar in scenario’s en een volgorde van werken. We gebruiken hiervoor een routekaart met shortcuts en tussenstops. Soms betekent dit: nu even wachten met investeren, of juist nu doorpakken. En soms betekent het: nu een ‘no-regret’-maatregel doorvoeren, om straks te kunnen kiezen hoe je komt tot NOM of zelfs energieleverend. De routekaart is strategisch genoeg om de beste overall beslissingen te nemen en concreet genoeg om te weten hoe je verschillende complexen aan moet pakken.

Samen rekenen we de route door: welke verduurzamingsscenario’s bereiken de doelen én houden de woningcorporatie financieel gezond?

Aantrekkelijke wijken en dorpen door draagvlak

Met een integrale benadering waarborg je een fysiek en financieel goede vastgoedportefeuille, die tevens bijdraagt aan het halen van volkshuisvestelijke doelen, met passende woningen in gewilde buurten. Door meerdere collega’s in je organisatie bij dit proces te betrekken, juist ook met een expertise op maatschappelijke thema’s, zorg je voor draagvlak en kennisdeling in je hele organisatie.

Maar de samenwerking kan nog verder gaan. Je bereikt meer door samen te werken met collega-corporaties, huurdersorganisaties, gemeente, ontwikkelaars, zorgpartijen of andere organisaties. Zo werk je niet alleen aan leefbaarheid op woningniveau, maar aan aantrekkelijk wonen en leefbare wijken.

Routekaart CO2 neutraal

Blijf op koers met een flexibel totaalplan naar CO2 neutraliteit.

Download de folder