Zorg voor de toekomst

Wij maken met nieuwe ideeën wonen met zorg en hulp de gewoonste zaak van de wereld. In de visies en gebouwen die wij ontwerpen kun je jezelf zijn. Zet je met ons in om sociale samenhang te versterken en drempels te verlagen. 

Zorgvastgoed

Een gezonde gemeenschap is essentieel voor het leven met een hulpvraag. Wij geven praktische adviezen, ontwikkelen nieuwe zorgconcepten en ontwerpen mooie zorggebouwen. Stel het leefgeluk van de bewoner centraal en creëer binding met de buurt en faciliteer efficiëntere zorg.

Door middel van onze doelgroepenanalyse en locatieanalyses krijg je inzicht in de ontwikkelingen in de omgeving. Bouw zo met een scherpe zorgvastgoedvisie aan goed renderend vastgoed.

Visie en onderzoek

Met een marktonderzoek zorg onderzoek je de werkelijke vraag naar wonen en zorg in een gebied. Zo heb je concrete informatie in handen welke woonproducten ontbreken en waar.

Bepaal welke toekomst jij wilt voor de zorg met een woonzorgvisie. Verbind vrijwilligers en professionals, organiseer een goede steunstructuur, en bied bewoners met een zorgvraag zo lang mogelijk regie over eigen leven.

Nieuwe modellen

Ontdek de talenten van bewoners en benut lokale kracht. Verbind vrijwilligers en professionals en creëer een sluitend zorgaanbod: bewonerskracht in de zorg. Maak zorg voor iedereen toegankelijk door een zorgservicepunt in de buurt te realiseren waar je met al je zorgvragen terecht kunt.