Aardgasvrije wijken

Bepaal met alle stakeholders de juiste prioriteiten, zorg dat iedere bewoner actieperspectief heeft en ga zo wijk voor wijk met draagvlak van het gas af.

Bepaal samen de strategie

Waar begin je met de energietransitie? Gemeente, bewonerscollectieven, de woningcorporatie en de netbeheerder hebben vaak verschillende prioriteiten. Hoe kom je tot een logische gezamenlijke prioritering?

Wij analyseren gegevens uit bestaande bronnen en gegevens van de stakeholders en maken hiervan overzichtskaarten. Met deze kaarten kun je gemakkelijk samen de juiste keuzes maken, gebaseerd op alle relevante informatie over bewoners, woningen, onderhoudsstaat en mogelijkheden voor verduurzaming.

Op dezelfde manier kunnen wij ook gegevens en prioriteiten van andere beleidsvelden meenemen in de analyse, bijvoorbeeld algemene wijkrenovatieplanningen of overlastcijfers. Zo kunnen integrale aanpakken worden opgezet die de transitieopgave combineren met andere doelstellingen voor de wijk.

Zorg voor goede randvoorwaarden, zodat iedereen mee kan doen

Iedereen moet mee kunnen doen met de energietransitie. Dat kan ook, omdat bewoners op ieder moment al stappen kunnen zetten om hun woning “gasloosready” te maken, zelfs als de warmteoplossing voor de wijk nog niet bekend is.

Wij hebben ruime ervaring in het vormen van maatregelpakketten voor woningen. Daarmee kunnen wij bewoners ook op natuurlijke momenten (zoals een verhuizing) ondersteunen bij hun woningverduurzaming.

Het beschikbaar en aantrekkelijk maken van financieringsinstrumenten voor alle doelgroepen is daarbij essentieel, zodat ook écht alle bewoners aan de slag kunnen met hun woning.

Wij prioriteren de voorkeuren van de bewoners én de voorkeuren en planningen van alle stakeholders.

Ondersteun collectief én individueel en kom tot mooie resultaten

Je kunt pas met een wijk in gesprek, als die zich organiseert. Goede ondersteuning van energiecoöperaties en wijkverenigingen is daarbij nodig. Gun hen daarom de lead en ondersteun waar nodig.

De collectieve ambitie van de wijk moet dan nog vertaald worden naar een goed individueel verbeterproces voor iedere woning. Vanuit onze ervaring met  energieloketten en de One-Stop-Shop Reimarkt weten wij hoe we deze individuele klantreizen moeten ondersteunen.

Vervolgens zorgt de “klantreisafmaker” dat de enthousiaste bewoner ook de eindstreep van zijn/haar woningverduurzaming haalt. Sturing op klantgericht werken is daarbij essentieel voor een succesvol project, want tevreden bewoners zijn je ambassadeurs richting de volgende serie bewoners.

Wijkaanpakken doe je mét bewoners, niet vóór bewoners.

Zorg voor een duidelijk mandaat vanuit je gemeente en laat ruimte aan de bewoners om zelf nog beslissingen te nemen.

Neem contact op met onze adviseur Daniël