KAW blijft anders, leef de ruimte!

KAW blijft vernieuwen en richt zich op het toekomstbestendig maken van de leefomgeving. Daarmee werkt het bureau aan het verkleinen van sociale ongelijkheid. Dat betekent een shift naar het ontwikkelen van nieuwe aanpakken en oplossingen voor sociale en klimatologische vraagstukken.

KAW vaart nieuwe koers. 

Klimaatverandering, aardbevingen, zelf zorg moeten organiseren, een groeiend verschil tussen arm en rijk, steeds drukkere steden en krimp op het platteland bedreigen ons leefklimaat. Uitdagingen met vele facetten, waarbij kennis van mensen en hun woonbehoeftes, bestuurlijke processen, techniek en ontwerp bij elkaar komen. Veel projecten om deze zaken te verbeteren lopen stuk bij gebrek aan overzicht en een samenhangende aanpak. Door te veranderen kunnen bedreigingen ook tot kansen worden gemaakt.

"Wij geloven in ruimtelijke oplossingen die bijdragen aan het leefgeluk van iedereen. "

Reimar von Meding

Algemeen Directeur

Met onderzoek en advies legt KAW verbanden bloot om nieuwe, strategische aanpakken voor de leefomgeving te ontwikkelen. Slim ruimtelijk ontwerp kan een sleutelrol spelen in de oplossing voor deze bedreigingen. Daarmee wil KAW de leefomgeving toekomstbestendig maken, voor iedereen.

Deze nieuwe koers wordt kracht bijgezet met een nieuwe positionering. Met een nieuwe website, uitstraling en beeldmerk die dicht bij de mensen staan.

Zo toont KAW zich als bureau met oog voor jou. Leef de ruimte!

kaw blog bureaudag leef de ruimte
architect Reimar von Meding directeur KAW

Door Reimar von Meding

Geplaatst op 17 april 2018

Deel nieuws