Publicaties Leefstijl- en woonmilieuonderzoek

We willen dat mensen zo prettig mogelijk wonen, in een buurt die bij hen past. Daarom doen we regelmatig onderzoek naar leefstijlen en woonmilieus. Voor wie is een buurt aantrekkelijk, gelet op ruimtelijke opzet, het soort woningen dat er staat en de sociale omgang? En hoe sluiten wijken beter aan op leefstijlen of ook: hoe bind je leefstijlen aan een buurt. 

Woonmilieus in Stad (2011)

We onderzochten in hoeverre het woningaanbod in de stad Groningen aansluit bij de vraag, gezien vanuit de leefstijlen van bewoners. Is er voldoende passend aanbod voor elke leefstijlgroep? Maar ook: is er een match tussen de woonmilieus en de groepen die er nu wonen? In het onderzoek doen we ook aanbevelingen over hoe je het aanbod beter kunt afstemmen op de wensen van bewoners.

Open publicatie

Marktonderzoek en vastgoedstrategie Wonen Zuid (2015)

Met 14.000 woningen verspreid over een palet aan woonmilieus – van centrum-stedelijk tot dorps – kun je als corporatie veel leefstijlen bedienen. Maar hoe zorg je ervoor dat huurders in een woning wonen die bij hun leefstijl past? Om daarbij te helpen, ontwikkelden we samen met Motivaction een tool waarin per woning staat voor welke leefstijl de woning het meest geschikt is. We ontwikkelden ook een gebiedsatlas met per buurt een overzicht van producten die meer of minder gewenst zijn. Allemaal tools die kunnen helpen bij het maken van goed strategisch voorraadbeleid.

Lees over het project

Regionale woonvisie Alblasserwaard-Vijfheerenlanden (2013)

De regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden bestaat uit stedelijke én dorpse woonmilieus met elk hun eigen kwaliteiten. De gemeenten hebben samen afgesproken dat zij bouwen voor de behoefte, maar daar wel zorgvuldige keuzes in maken. In de regionale woonvisie hebben we hier oog voor: er is voldoende ruimte om in te spelen op de dynamiek van de woningmarkt, maar het programmeren van nieuwbouw vindt altijd in onderlinge afstemming plaats, zodat er zorgvuldig met het Groene Hart wordt omgegaan.

Open publicatie

Deel publicaties