LEEFSTIJL BEPAALT VOORRAADBELEID

KAW ontwikkelde voor Wonen Zuid een gebiedsatlas van Midden- en Zuid-Limburg. Hierin staat beschreven welke leefstijlen bij welke wijk passen waardoor Wonen Zuid nu op voorhand de juiste woningen voor haar huurders kan vinden.

Match tussen woningaanbod en leefstijlen

Woningcorporatie Wonen Zuid bezit zo’n 14.000 woningen verspreid over negen gemeenten in Midden- en Zuid-Limburg. Ze wilde inzicht krijgen in de kwalitatieve woonbehoeften van huurders op basis van de leefstijlbenadering. De volgende vraag speelde: sluit het woningaanbod in dorpen en wijken aan op de behoeften van de verschillende leefstijlgroepen die er wonen? Daar waar dat niet zo was, wilden ze beter sturen op de match tussen leefstijlen van huurders en het aanbod van woningen.

Richting geven aan vastgoedbeleid

Het woningaanbod van Wonen Zuid is erg divers: van appartementen in het centrum van Heerlen tot tweekappers in een dorp op de Limburgse heuvels. Door het onderzoek weet Wonen Zuid precies welke woningen bij welke leefstijlen passen. Ook weten ze waar verschillende leefstijlen zich voornamelijk op oriënteren. Met deze inzichten kan Wonen Zuid haar woningportefeuille zo samenstellen, dat deze maximaal aan de wensen van huurders tegemoet komt.

Bij het onderzoek werkten we samen met bureau Motivaction uit Amsterdam. Wij brachten de toekomstige marktvraag in beeld en adviseerden bij het richting geven aan de vastgoedportefeuille en Motivaction deed onderzoek naar de leefstijlen van huurders en hun bijbehorende woonkeuzes.

Alle informatie in één gebiedsatlas

De uitkomsten van het onderzoek zijn samengevat in een gebiedsatlas. Daarin staat per wijk of dorp wat voor woningen er staan, voor welke leefstijlen die het meest geschikt zijn en welke strategie Wonen Zuid moet inzetten om hun voorraad beter af te stemmen op de leefstijlen van hun (toekomstige) huurders. Ook ontwikkelden we een toolkit waarmee per woning getoetst kan worden voor welke leefstijl de woning het meest geschikt is. Wonen Zuid kan nu op voorhand de juiste woningen voor haar huurders vinden.

Medebewoners en hun manier van leven zijn erg bepalend voor de tevredenheid van huurders.

Bijzondere samenwerking

Door de bijzondere samenwerking met bureau Motivaction brachten we een extra laag in het marktonderzoek aan. Behalve slimme data-analyses en een enquête onder zo’n 20.000 huishoudens organiseerden we diverse workshops met medewerkers van Wonen Zuid. Zo konden ze kennismaken met de leefstijlbenadering en aan de hand van zelf ingebrachte cases ervaren wat deze inzichten betekenen voor het maken van beleidskeuzes en ontwikkelstrategieën.

En dit hebben we bereikt:

  • Eén gebiedsatlas voor het hele werkgebied, als basis voor strategische keuzes op wijk- of dorpsniveau.
  • Een toolkit, waarmee per woning getoetst kan worden voor welke leefstijl de woning het meest geschikt is.

Deel project

Marktonderzoek en vastgoedstrategie Wonen Zuid

Programma Onderzoek, strategisch voorraadbeleid
Jaar van oplevering 2015