WONINGMARKT-
ONDERZOEK

Ontdek met woningmarktonderzoek hoe mensen willen wonen en ontwikkel die woningen waar werkelijk vraag naar is, houd bestaande woningen gewild, en werk zo aan wijken en dorpen met toekomstwaarde.

Hoe willen mensen echt wonen? 

Ontdek met het woningmarktonderzoek hoe huurders en kopers graag willen wonen: op welke plek en in wat voor soort woningen? Maar ook hoe concreet en haalbaar hun wensen zijn, en wat hun werkelijke gedrag is.

Wij gebruiken o.a. data en doen veldwerk. Daarvoor gebruiken wij inzicht in demografische ontwikkelingen, werkelijke migratiestromen, de oriëntatie van huishoudens en hun woonwensen.

Met deze kennis maak je goede beleids- en investeringskeuzes voor de woningvoorraad en woonomgeving. Zo bied je de juiste woningen op de juiste plek en match je leefstijlen met passende woonmilieus.

Op de juiste plekken investeren

Je kunt voorkomen dat woningen en buurten ongewild worden door op de juiste plekken te investeren. Met ons inzicht in de woningmarkt en concrete vastgoedkennis analyseren we welke woningen in welke buurten een sociale of fysieke upgrade vragen.

Je wilt de doorstroming op de woningmarkt op gang houden en je inwoners de kans geven om te verhuizen als zij dat wensen. Daarmee waarborg je ook de toestroom naar de nieuwbouw.

We maken lokale ervaringen en data overzichtelijk in kaartmateriaal (GIS).

Toekomstwaarde

Locatieontwikkeling en woningbouw gaat over grote investeringen voor de lange termijn; beslissingen die je goed wilt funderen. Door de uitkomsten van het woningmarktonderzoek kun je kansen benutten om alleen dáár te investeren, waar werkelijk vraag is, nu en in de toekomst.

Het woningmarktonderzoek biedt onderbouwing voor ruimtelijke keuzes, zoals het toetsen aan de ladder voor duurzame verstedelijking. Daarmee kun je motiveren waarom je nee zegt tegen een niet passend product of locatie. Zo werk je aan wijken en dorpen met toekomstwaarde.

Meer weten over het woningmarktonderzoek?

Praat door met Daniël Depenbrock

Contactgegevens

Referentieproject

Woningmarktonderzoek in de regio Groningen-Assen

Bekijk