Woningmarktonderzoek

Ontdek met woningmarktonderzoek hoe mensen willen wonen en ontwikkel die woningen waar werkelijk vraag naar is, houd bestaande woningen gewild, en werk zo aan wijken en dorpen met toekomstwaarde.

Met woningmarktonderzoek ontdek je hoe mensen écht willen wonen

Ontdek hoe huurders en kopers graag willen wonen: op welke plek en in wat voor soort woningen? Maar ook hoe concreet en haalbaar hun wensen zijn, en wat hun werkelijke gedrag is.

Wij vinden de antwoorden in een veelheid aan bestaande bronnen, en waar nodig met nieuw veldwerk. Daarvoor gebruiken wij inzicht in demografische ontwikkelingen, werkelijke migratiestromen, de oriëntatie van huishoudens en hun woonwensen.

Met deze kennis maak je goede beleids- en investeringskeuzes voor de woningvoorraad en woonomgeving. Zo bied je de juiste woningen op de juiste plek en match je leefstijlen met passende woonmilieus.

Weet waar je moet investeren en houd bestaande woningen gewild

Voorkom dat woningen en buurten ongewild worden door op de juiste plekken te investeren. Met ons inzicht in de woningmarkt en concrete vastgoedkennis analyseren we welke woningen in welke buurten een sociale of fysieke upgrade vragen.

We stellen oplossingen voor om dat mogelijk te maken. Zo houd je de doorstroming op de woningmarkt op gang en bied je inwoners de kans om te verhuizen als zij dat wensen. Daarmee waarborg je ook de toestroom naar de nieuwbouw.

"KAW presenteert lokale ervaringen en data in overzichtelijk kaartmateriaal (GIS) in heldere conclusies. "

Ontwikkel alleen locaties en woningen waar echt vraag naar is

Locatieontwikkeling en woningbouw gaat over grote investeringen voor de lange termijn; beslissingen die je goed wilt funderen. Benut de uitkomsten van het woningmarktonderzoek om alleen dáár te investeren, waar werkelijk vraag is, nu en in de toekomst.

Het woningmarktonderzoek biedt onderbouwing voor ruimtelijke keuzes, zoals het toetsen aan de ladder voor duurzame verstedelijking. Daarmee kun je motiveren waarom je nee zegt tegen een niet passend product of locatie. Zo werk je aan wijken en dorpen met toekomstwaarde.

Bouw aan wijken en dorpen waar mensen echt willen wonen.

Combineer bestaande en nieuwe data en leer je inwoners kennen.

Bekijk succesvolle projecten