AAN TAFEL MET DE ARBEIDSMIGRANT

Arbeidsmigranten zijn nodig in Nederland. Ze werken in sectoren waar te weinig Nederlandse arbeidskrachten voor zijn. De huisvesting is echter een probleem. In een werkgroep komen alle belanghebbenden dichter tot elkaar. 

Leefbare dorpen

In de gemeente Waadhoeke heten de bewoners de vele arbeidsmigranten welkom. Ze verblijven gemiddeld 6 tot 8 maanden in Waadhoeke. Eén probleem: de huisvesting is lastig. Steeds wisselende buren met een ander ritme en voertaal zorgt voor een gevoel van vervreemding bij de omwonenden.

De gemeente zocht naar een oplossing voor de huisvesting, zonder daarbij in te leveren op de leefbaarheid van dorpen en wijken. Tegelijkertijd moest het voor de huisvesters en werkgevers de moeite waard blijven om te investeren in die huisvesting.

kaw arbeidsmigranten waadhoeke wietkse schober

Samen in gesprek

In groepsinterviews is met meer dan 100 betrokkenen gesproken. De werkgroep discussieerde met vertegenwoordigers van álle betrokken partijen. Dorpsbelangen, wijkraden, huurdersverenigingen, huisvesters, werkgevers, arbeidsmigranten en de gemeente: alle deelnemers brachten hun eigen zorgen in, maar dachten ook mee met de vragen van de ander.

"Uitzendkrachten draaien lange dagen en doen zwaar fysiek werk, dus als zij thuiskomen is er weinig tijd en energie over voor sociale activiteiten."

Bas van Zwienen

Uitzendbureau VZM

Prognose voor huisvestingsbeleid

In Nederland is op hoofdlijnen bekend hoeveel arbeidsmigranten hier wonen en werken, maar de lokale situatie is vaak niet in kaart gebracht. “Hoe kan je beleid maken als je niet weet wat de opgave is?” vroeg een bewoner tijdens een gespreksavond. In Waadhoeke is nu inzicht in de aantallen en de verblijfsduur van arbeidsmigranten. Bijzonder is dat in Waadhoeke arbeidsmigranten gemiddeld korter verblijven dan in de rest van Nederland.

Een prognose is opgesteld en dit is benut bij het advies. Alles in goede samenwerking met het landelijk Expertisecentrum Flexwonen. Zij de data en wij het proces.  

kaw arbeidsmigranten waadhoeke wietkse schober

Spreiden en maatwerk

Het advies is duidelijk: maximaal 1% van de huizen in wijk of dorp en 10% van de huizen in een straat kamergewijs verhuren aan arbeidsmigranten. Afwijken hiervan mag, maar alleen met draagvlak. Voor short stay arbeidsmigranten moet huisvesting mogelijk zijn bij werkgevers op het terrein.

kaw arbeidsmigranten waadhoeke wietkse schober

Voor alle huisvesting moet de landelijke norm van Stichting Normering Flexwonen (SNF) gehanteerd worden. Alle partijen leggen hun bijdrage vast in een convenant. De gemeenteraad van Waadhoeke nam het advies van de werkgroep op 11 juli 2019 over.

Unaniem advies

Uniek is dat het gelukt is om óók arbeidsmigranten om tafel te krijgen. In Waadhoeke is daarmee een belangrijke eerste stap gezet om samen na te denken over de opgave. En de bewoners? “Ik heb door de werkgroep goed contact met de uitzendorganisatie en met de eigenaar die huizen in ons dorp opkocht voor kamerverhuur. Dit levert nu al resultaten op en onderstreept voor mij het belang om samen te werken met álle partijen.”

Deel project

Aan tafel met de arbeidsmigrant

Opdrachtgever Gemeente Waadhoeke
Bijzonderheid 1e locatie waar arbeidsmigranten betrokken werden bij huisvestingsplan
Programma Procesbegeleiding
Jaar van oplevering 2019