Duurzame investeringsstrategie

Woningen waarvan de kwaliteit niet meer aansluit op de wensen van vandaag, wat doen we daarmee? Deze vraag speelde bij een grote woningcorporatie uit de stad en is ook relevant voor andere corporaties.

Wat doen we met het meest kwetsbare vastgoed?

Wat doe je met je kwetsbare bezit? Met oog op de grote verduurzamingsslag naar energieneutraal in 2035 en C0² neutraal wonen in 2050, moet elke ingreep over die totale periode overwogen worden. Voor corporaties zet dit keuzes die voorheen vanzelfsprekend waren in een ander daglicht. Corporatie De Huismeesters schakelde KAW in om een goede integrale afweging te kunnen maken, die ook financieel goed onderbouwd is.

Durf moeilijke keuzes te maken

Om een goede beslissing te kunnen nemen, zijn er op complexniveau afgewogen keuzes gemaakt. Zo werd duidelijk welke complexen CO² neutraal kunnen worden, welke een investering waard zijn, én in welke complexen investeren niet meer wenselijk is. Soms moet je moeilijke keuzes maken voor goed resultaat. De woningen worden toekomstbestendig, de woningportefeuille verbetert én uiteindelijk draagt dit bij aan een fijner leefklimaat.

investeringsstrategie huismeesters

Vervangen is vaak het beste

In de praktijk blijkt bij veel complexen alleen zeer groot ingrijpen effect te hebben. Dit betekent hoge kosten voor de corporatie. In sommige gevallen spreken we dan over 80 tot 90 duizend euro voor enkel een woningverbetering naar label B en basiskwaliteit. In de kern zijn het dan nog steeds verouderde woningen. Een dergelijke investering verdient zich niet meer terug.

Sloop nieuwbouw lijkt vaak prijzig. Echter stelt het je in staat om in één klap vastgoed te bouwen dat ‘af’ is. Een woning met een hoge woonkwaliteit, die past bij de huidige en toekomstige woningvraag, en energieneutraal of misschien zelfs energieleverend!

Data is zilver, praktijkkennis is goud

Het benutten van de data die de corporatie bezit is waardevol. Ook het gebruikmaken van de zogeheten ‘open data’ over energieverbruik en andersoortige vastgoed gegevens is van belang. Omdat data inmiddels beschikbaar is op adresniveau kunnen we op alle schaalniveaus analyseren: adres, complex, buurt of dorp en portefeuille.

Staar je hier echter niet op blind. Het is een geweldig startpunt, maar de kennis die onder medewerkers leeft is minstens zo waardevol! Door diverse workshops voor medewerkers te organiseren, is deze kennis optimaal benut.

Deel project

Duurzame investeringsstrategie Huismeesters

Opdrachtgever De Huismeesters
Locatie Groningen
Dienst Toekomstproof
Programma Een strategisch plan voor circa 1500 woningen in diverse wijken van de stad
Jaar van oplevering 2018