ECOLOGISCH WONEN IN JEVER

Een in onbruik geraakt sportveld wordt getransformeerd tot een ecologische en klimaatbestendige buurt.

Een ecologische buurt

De Duitse stad Jever wil een nieuwe buurt ontwikkelen met plek voor ongeveer 100 woningen in een ecologisch concept. Een in onbruik geraakt sportveld biedt ruimte om deze ontwikkeling te combineren met natuurherstel voor een klimaatrobuuste leefomgeving.

kaw architect ecologische wijkontwikkeling duurzame nieuwbouw jever doorsnede

Landschapsherstel in Jever

Het noord-Duitse landschap wordt gekenmerkt door houtwallen en sloten. Deze landschapselementen zijn microbiotopen voor insecten, vogels en bijzondere planten. Wij hebben deze elementen gebruikt om het landschap weer tot in de bebouwde kom door te trekken. Hiermee hebben we een basisstructuur ontwikkeld die uitgaat van landschappelijke vingers als ecologische zones, met daaraan grenzend de woningen.

kaw architect duurzame nieuwbouw natuur jever landschapsherstel reimar von meding

Duurzame mobiliteit

Een eenvoudig ontsluitingsconcept zorgt ervoor, dat alle woningen met slechts één nieuwe woonstraat kunnen worden ontsloten. Alle overige verbindingen, ook nieuwe verbindingen naar het landschap, zijn voor voetgangers en fietsers.

Hittebestendig en waterrobuust

Het behoud van bestaande boomstructuren zorgt voor voldoende schaduw en maakt de buurt bestendig tegen hitte. Regenwater wordt in een gestaffeld systeem gebufferd en kan bij hevige regenval snel worden afgevoerd. Hiervoor hebben wij op eenvoudige wijze gebruik gemaakt van de topografie. Sloten verbinden de buurt met het landschap. Door een gestaffeld systeem kan veel water in het gebied worden vastgehouden om periodes van lange droogte te overbruggen. Regenwater wordt gebruikt voor het spoelen van de wc, de wasmachine en het sproeien van de tuin.

kaw architect duurzame nieuwbouw natuur jever plangebied reimar von meding

Relatie met het landschap

Iedere woning in het plangebied heeft een rechtstreekse relatie met een landschapselement. Deze enorme waarde voor de woonkwaliteit heeft praktische voordelen: door de aanwezigheid van oppervlaktewater is het ‘s nachts koeler. Slimme zomer-nacht-ventilatie verkleint de behoefte om technisch te moeten koelen. Ook is het mogelijk om per woning energie aan het water te onttrekken voor duurzame verwarming en koeling, waarvoor de stroom op het eigen dak kan worden opgewekt. De nieuwbouw is in structuur zo aangelegd dat alle gebouwen van hout en met biobased materialen kunnen worden uitgevoerd, zodat CO2 in de te gebruiken materialen gebonden wordt.

kaw architect duurzame nieuwbouw natuur jever woningtypologieën reimar von meding

Nieuwe woonvormen

De nieuwe buurt kent een rijkdom aan woonvormen die aansluiten bij de demografische veranderingen. Zo is er een woonvorm voor wonen met zorg en hulp, zijn er kangoeroe woningen voor twee huishoudens onder één dak of werken aan huis én komt er een woonhof voor kleinschalige woonvormen met een gedeelde buitenruimte.

Centrale buurtruimte

In het hart van de buurt blijft een stuk bestaand moeras behouden. Onder de bestaande eikenbomen ontstaat een natuurlijk buurthart voor ontmoeting, spelen en natuur. Ons ontwerp is door middel van een meervoudige opdracht in 2022 door de Duitse stad Jever geselecteerd. “Entwurfsidee für ein ökologisches Baugebiet in Jever gekürt!”

Deel project

Natuurinclusieve wijkontwikkeling Jever (D)

Opdrachtgever Stadt Jever
Locatie Am Sportplatz, Jever
Duurzaamheid Energieneutraal wonen | Biobased bouwen | Klimaatbestendige en waterrobuuste buurt | Natuurinclusieve openbare ruimte
Programma 45 appartementen, 16 eengezinswoningen, 18 stadswoningen en 22 hofwoningen
Projectteam Reimar von Meding Daniel Rucki Andrea di Marino