RENOVATIE DE HOOGTE GRONINGEN

De karaktervolle wijk De Hoogte is in de 20er jaren gebouwd volgens de tuindorpgedachte. Tijdens de renovatie is het oorspronkelijke architectonische karakter teruggebracht. Met de sfeer van toen is na samenvoeging en renovatie de woonkwaliteit weer anno nu.

Binnenstedelijk wonen

In opdracht van woningcorporatie De Huismeesters schreven we in een vernieuwingsplan voor de karakteristieke wijk De Hoogte. Na vooronderzoek en analyse is het plan opgesteld om te komen tot fysieke en sociale vernieuwing van de wijk, een betere woonkwaliteit, toekomstbestendig wonen en het versterken en terugbrengen van het oorspronkelijke karakter van de wijk. Het energielabel is opgewaardeerd van E/F naar B/C. In de oude buurt is het nu prachtig binnenstedelijk wonen.

Vooronderzoeken en analyses

In het buurt- en woningonderzoek is naar voren gekomen dat de architectuur en de stedenbouw van de wijk flink verouderd was. Een eerdere renovatie had geleid tot een enorme versobering in de architectonische vormgeving en detaillering. Dat was de belevingswaarde en het imago van de wijk niet ten goede gekomen.

de hoogte Groningen KAW renovatie

Scenario calculatie

Voordat de renovatie begon, zijn er verschillende scenario’s geschetst. Welke woningen moesten samengevoegd worden of juist niet, welke moesten wel of juist niet opgewaardeerd worden? We hebben alle scenario’s doorgerekend, zodat de opdrachtgever precies wist wat het gunstigste scenario was.

De Oude Hoogte 1917-1920

De wijk De Hoogte is gebouwd op de locatie van een middeleeuwse burcht van de familie Cortingh. De stedenbouwkundige structuur is geïnspireerd op de geschiedenis en op de tuindorpgedachte zoals die vroeger was. De vierkante rand van de wijk met hoge bebouwing verbeeldt de buitenmuur van een vesting, wat contrasteert met het groene binnengebied. De wijk was duidelijk opgeknipt in 2 delen en bestaat uit woningen aan de rand en woningen in het binnengebied van de wijk. De woningen zijn destijds gebouwd in de vorm van lange woonblokken met kleine, zware dakkapellen en houten dakgoten.

de hoogte Groningen KAW renovatie situatie

Wijkvernieuwing

De ambitie van het wijkvernieuwingsplan is een leefbare en veilige woonomgeving te creëren. Het oorspronkelijke karakter van de Oude Hoogte moest echter behouden blijven. Het voorstel van KAW was om de oude stijlkenmerken uit de Amsterdamse School in ere te herstellen.
Door de woningen samen te voegen en te renoveren, sluit hun woonkwaliteit weer aan bij de eisen van de huidige tijd. Het bestand van 494 woningen in De Hoogte is teruggebracht tot 383 huur- en 55 koopwoningen.

Historische elementen hersteld

Het gebruik van de historische elementen uit De Hoogte versterkt het oorspronkelijke karakter van de wijk. De kozijnindeling en de voordeuren zijn voor een belangrijk deel teruggebracht naar de oorspronkelijke opzet met een opdeling van de ramen volgens de guldensnede. Ook de keramische dakpannen en de ‘zware’ dak- kapellen met een schuin dak zijn weer gebruikt.

Deel project

Opdrachtgever De Huismeesters
Duurzaamheid Energielabel van E/F naar B/C
Programma Renovatie 494 vooroorlogse woningen, 55 koop, 383 huur, 112 woningen samengevoegd
Oppervlakte 9.525 m² BVO
Bouwkosten € 21.000.000 ex. BTW
Jaar van oplevering 2011
Fotograaf Gerard van Beek
Projectteam Martin Waslander Fred Kuipers Reinier Buisman