RENOVATIE NAAR OORSPRONKELIJK BEELD

"Het Eiland", gelegen in de Korrewegwijk in de stad Groningen, is gebouwd in de jaren '20 van de vorige eeuw. Tijdens de renovatie is het oorspronkelijke architectonische karakter teruggebracht en is differentiatie van het woningvoorraad toegevoegd.

Amsterdamse School

De buurt bestaat uit beneden- en bovenwoningen, gebouwd rondom een hofje met grondgebonden woningen. Vanwege de bijzondere stedenbouwkundige structuur en baksteenarchitectuur, sobere Amsterdamse School, is de buurt aangemerkt als beschermd stadsgezicht. De woningen zijn echter dringend toe aan een onderhoudsbeurt. Bovendien was de toekomstige verhuurbaarheid van met name van de benedenwoningen onzeker. Eigenaar woningcorporatie Lefier schakelde ons in.

Terug naar oorspronkelijke beeld, met kunststof kozijnen?

In de stadsvernieuwing van de vorige eeuw is het glas rechtstreeks in het kozijn geplaatst. Met als resultaat een sterk versoberd gezicht. Het doel is het oorspronkelijke beeld zo veel mogelijk te herstellen. Tegelijkertijd met de wens van de opdrachtgever om kunststof kozijnen toe te passen. Kunststof en een oorspronkelijk beeld, het lijkt onverenigbaar. Toch is het gelukt, met instemming van Welstand en respect voor het originele ontwerp. Er is gekozen voor het kozijntype ‘Authentiek’ van Europrovyl, waarbij nieuwe kozijnstijlen speciaal voor dit project zijn gemaakt. Kunststof kozijnen en ramen hebben nu de houten kozijnen vervangen. Ook zijn de oorspronkelijke 2,4 meter hoge deuren weer teruggebracht.

KAW Het Eiland Korrewegwijk Groningen renovatie straatbeeld

Differentiatie in typologie en eigendom

Naast onderhoud van de woningen was differentiatie in typologie en eigendom gewenst bij deze woningen. Dit is mede gelukt door het verticaal samen te voegen van 46 woningen en een deel van de woningen na de renovatie te verkopen. Alle huurwoningen, ook de samengevoegde, blijven onder de huursubsidiegrens aanpak van de (semi-)openbare ruimte.

Herinrichting openbare ruimte

Ook deden we een voorstel voor herinrichting van de openbare ruimte: de drie pleintjes en de semi-openbare binnenterreinen. Recreatie- en verblijfsmogelijkheden voor ouderen en kinderen staan in dit voorstel centraal. Daarnaast hebben de gezamenlijke entrees naar de binnenterreinen een andere kleurstelling gekregen. De tuinafscherming van de woningen is opnieuw vormgegeven met een stalen hekwerk. Een draaipoort met een toepasselijk gevormd paneel geeft toegang tot de tuin.

Andere ingrepen

  • vervanging van dakkapellen en goten;
  • herstel metsel- en voegwerk;
  • herstel balkons;
  • buitenschilderwerk;
  • aanbrengen van thermische/warmte isolerende voorzetwanden bij de buitengevels;
  • vervanging houten begane grond vloeren door schuimbeton;
  • renovatie keuken, toilet en douche;
  • aanbrengen van geluidsisolerende voorzetwanden en plafonds.

Deel project

Renovatie Het Eiland Groningen

Programma Renovatie 212 woningen, samenvoeging van 46 woningen
Jaar van oplevering 2004
Fotograaf Gerard van Beek
Projectteam Fred Kuipers