GROOTSCHALIGE RENOVATIE MET BUURTPLAN

Volledig renoveren naar NOM is een grote investering. Met een totaal buurtplan is deze wijk klaar voor volledig NOM in de toekomst. Heel bijzonder: de bewoners konden door middel van 2nd skin renovatie tijdens de verbouwing gewoon thuis wonen.

Experimenteren in de Soendalaan

De oude woningen in de Indische buurt in Vlaardingen kregen een grote transformatie. 183 appartementen zijn nu NOM-ready en één blok van 12 woningen is als pilot volledig naar NOM gerenoveerd. 

De ervaringen van deze pilot van 12 woningen worden nóg niet verwerkt bij de resterende 183 appartementen. Door alles alvast naar NOM-ready te brengen en al één stuk NOM uit te voeren, weet de corporatie straks hoe de rest getransformeerd kan worden. ‘Deze insteek is een mooie strategie om ervaring op te doen met NOM renovatie en te verduurzamen binnen de beschikbare budgetten.’ aldus projectarchitect Mark Koopman.

NOM-ready met 2kd skin

2nd Skin is een renovatiesysteem dat wordt aangeboden met een aantal vaste partners. ‘We werken daartoe vanaf de start van het ontwerp samen. Dat levert een flinke kostenbesparing op’, verklaart Mark. Zo zijn de verantwoordelijkheden ook duidelijk en bovendien geven de partners een prestatiegarantie.

Een tweede huid in de vorm van een dik isolatiepakket van 190 mm EPS wordt tegen de bestaande gevel verlijmd. De afwerking kan van alles zijn, van pleisterwerk of steenstrips tot tegelwerk. In deze pilot is voor stucwerk gekozen met een plint met steenstrips. De rest van de buurt kreeg een bakstenen uiterlijk, waarbij de complete gevel van steenstrips werd voorzien.

Geen elektriciteitskosten

We willen zo goed als geen kosten voor elektriciteit voor de bewoners. Een uitdaging bij appartementen, want je kan op het relatief kleine dak vaak niet voldoende zonnepanelen kwijt. Ze zitten nu deels op het zuiden, maar er is ook gekozen een deel op het noorddak te leggen. Naast de gevelrenovatie en het aanbrengen van zonnepanelen, hebben de woningen nieuwe balkons gekregen die gecombineerd zijn met een nieuwe technische ruimte. Door de technische ruimte, die vrij groot moet zijn, buiten de woning te leggen boet men niet in aan ruimte. Tegelijkertijd was dit ook een gelegenheid om de bestaande balkons tegen relatief lage prijzen te vergroten.

Deel project

Renovatie Billitonstraat Vlaardingen

Opdrachtgever Waterweg Wonen
Programma Renovatie NOM en NOM klaar voor 195 woningen
Jaar van oplevering 2020
Publicaties Stedenbouw