CULTUUR EN RECREATIE
BIJ ELKAAR

De vier pakhuizen in het historische centrum van Coevorden zijn getransformeerd tot Het Arsenaal Coevorden. Een Erfgoedhuis waar cultuur en recreatie bij elkaar komen. Het Arsenaal biedt naast bibliotheek en het Stedelijk Museum onderdak aan de historische vereniging 'Stadt en Heerlickheydt Covorden' en het toeristisch informatiepunt.

Multifunctioneel Arsenaal

Door de krachten van de vier partijen te bundelen op één locatie, kunnen deze maximaal van elkaar profiteren en wordt het Arsenaal in positie versterkt. De historische panden uit 1626 vormen een prachtige context voor deze culturele functie. Het Arsenaal is een voorbeeld op de Kennisbank Herbestemming.

Ontwerpopgave: transformatie museum

De opgave voor KAW was de veelvuldige inhoudelijke relaties te vertalen naar ruimtelijke oplossingen. KAW heeft hiervoor een eenduidige routing ontwikkeld. Voor belangrijke functies als een centrale balie en één entree moest een gemeenschappelijke oplossing komen. Daarnaast wilden alle gebruikers het Arsenaal op verschillende tijden los van elkaar kunnen gebruiken.

KAW transformatie museum arsenaal coevorden creatief architect

Architectonische visie

Door middel van verschillende verhaallijnen zijn de collecties en het Arsenaal nu met elkaar verbonden, net zoals geschiedenis ruimtelijk gelaagd en historisch verweven is.

Schakel tussen stad en collectie

De stad Coevorden fungeert als rode loper voor het museum. Zo wordt de zwakke ruimtelijke verwevenheid met de stad te versterkt. Door middel van naar buiten doorgetrokken (verhaal) lijnen worden de straten, pleinen en gebouwen onderdeel van het museum en wordt de stad letterlijk onderdeel van de collectie. Het Arsenaal fungeert zo als schakel tussen de kleine schaal van de collectie en de grote schaal van de stad, als schakel tussen tijd en ruimte.

Interactieve tentoonstelling

KAW werkt samen met Caspar Conijn, Ilona Laurijsse Interieur en Tentoonstellingen & Odv interieurarchitecten aan de vormgeving van de tentoonstelling. Het concept bestaat uit 3 delen: een buitententoonstelling in Coevorden, een 35 meter lang historisch kabinet met vertellingen en collectie en een theatrale maquette.

UNESCO European Geopark

Geopark De Hondsrug is een initiatief van de Drentse Hondsrug-gemeenten en de provincie. Het project is de 1e stap waarin de toeristische potenties van De Hondsrug zichtbaarder worden gemaakt door de combinatie van geologie met cultuurhistorie en natuur. Zij streven naar een erkenning als UNESCO European Geopark. Het Erfgoedhuis in het Arsenaal vervult daarbij een belangrijke rol.

Deel project

Museum 't Arsenaal Coevorden

Opdrachtgever Gemeente Coevorden
Duurzaamheid Isoleren monumentale kapconstructie (tussen de kapspanten uit ±1640)
Programma Museum, erfgoedhuis, bibliotheek, VVV
Bouwkosten € 750.000 ex. BTW
Jaar van oplevering 2013
Fotograaf Gerard van Beek
Projectteam Beatrice Montesano Johannes Klimstra
Katja Heid
Heleen Brameijer
Reinier Buisman