BEWONERS & PROFESSIONALS VERDUURZAMEN SAMEN

Met het Wijkbedrijf geeft KAW antwoord op de uitdaging van Energiesprong om energievretende woningen en masse Slim & Snel te verduurzamen. In de Leeuwarder wijk Bilgaard verbeteren bewoners en professionals de wijk samen.

Wat is een Wijkbedrijf?

Het Wijkbedrijf is van de bewoners en wordt opgezet met professionele hulp van het consortium van bedrijven. Het Wijkbedrijf richt zich op het opknappen van woningen, het verbeteren van de omgeving en de sociale binding in de wijk. Met als doel energie besparen, comfort verhogen, kosten reduceren en banen realiseren. Na twee jaar opereert het Wijkbedrijf zelfstandig door de bewoners. De leden van het consortium blijven voor 20 jaar als coach verbonden aan de wijk.

Zo werkt het Wijkbedrijf Bilgaard

1. Bewoners
Het Wijkbedrijf draait op de wijkbewoners: zij worden in de vorm van een serviceteam, aangestuurd door de bestaande Wijkvereniging Bilgaard, ingezet op het meerjarenonderhoud van de woningen, op het groenonderhoud en op leefbaarheidsprojecten. Zij ontvangen daarvoor een vergoeding. Daardoor kunnen zij zich nuttig maken in de wijk en lonkt het arbeidsperspectief weer. Bewoners hebben hun eigen platform op www.wijkbedrijfbilgaard.nl.

2. Energieopwekking
Het 2e vliegwiel van het wijkbedrijf is energie: het Wijkbedrijf investeert in energieopwekking in de vorm van biomassacentrales en zon-pv. Hierdoor wordt warmte en stroom goedkoper én schoner opgewekt, en het geld dat hiermee bespaard wordt vloeit terug naar de wijk.

Wijkbedrijf Bilgaard

Innovatieve financiering maakt meer mogelijk in Bilgaard

Het Wijkbedrijf biedt een manier om de leefbaarheid en de staat van de woningen in de wijk Bilgaard te verregaand te verbeteren, ondanks het zeer lage budget dat beschikbaar gesteld is. Het Wijkbedrijf drijft op een onorthodoxe financieringswijze. Het doel is dat de wijk steeds zelfvoorzienender wordt in energie, werk en groente. Door zelf energie op te wekken bespaart men op energiekosten, dat vervolgens geïnvesteerd wordt in verdere verduurzaming. Met deze kleine lokale geldstromen wordt het initiële budget van de corporatie aangevuld en kan er opeens veel meer bereikt worden.

Wat levert het op?

Een wijk waarin de bewoners zich thuis voelen. Waar zij hun buren kennen en spreken. Authentiek en met een ziel. Het Wijkbedrijf vindt dat belangrijk, want tevreden bewoners zijn de energie voor ons bedrijf. Ook corporatie WoonFriesland heeft er baat bij: een verlaagde mutatiegraad, woonlasten die betaalbaar blijven, een buurt die netjes en veilig is en waar de woningwaardes stabiel zijn.

Slim & Snel verduurzamen

Het Wijkbedrijf komt voort uit de Leeuwarder pilot van Slim & Snel; één van de initiatieven binnen Energiesprong. Het richt zich op renovatie van 2000 corporatiewoningen uit de jaren ’60 en ’70 in bewoonde staat met als doel deze een kwaliteits- en energiesprong te laten maken. Dat betekent: oude werkwijzen overboord, en nieuwe consortia vormen en samen tot slimmere manieren komen om grote aantallen slechte woningen snel te verbeteren.

Groot resultaat

Door de integrale aanpak met het wijkbedrijf als motor is er veel meer bereikt. Voor een kleine € 20.000,- hebben de woningen nieuwe keukens, badkamers en toiletten gekregen. De woningen gaan van label E /F naar label B. Om dat te bereiken zijn de woningen rondom geïsoleerd en en uitgerust met een gezond, energiezuinig ventilatiesysteem. De opgave was 45% energiebezuiniging, maar het wijkbedrijf biedt meer. Wijkbedrijf Bilgaard gaat voor 80% energiezuinigere huizen, een kindvriendelijke openbare ruimte, meer werk en gezondere bewoners.

Voor de flats is een collectieve duurzame verwarming geregeld via alternatieve financiering. De flats zijn nu aangesloten op houtpelletkachels en zonnepanelen. Dit is mogelijk omdat de bewoners zelf de houtpelletkachels schoonhouden en bijvullen. Iedereen voordeel, toch!?

Deel project

Wijkbedrijf Bilgaard

Programma Duurzame sociale wijkvernieuwing van Bilgaard, Leeuwarden
Projectteam Marcel Tankink
Johannes Klimstra
Tijmen Hordijk
Meer weten? Wijkbedrijf