Woonlastenonderzoek

Onderzoek in welke straten mensen niet rond kunnen komen en voorkom betalingsachterstanden. Draag bij aan betaalbaar wonen en analyseer met welke maatregelen je bewoners kunt helpen.

Denk niet in woonquotes maar in leefbudget, en ontdek het echte probleem

Meet individuele huishoudboekjes en ontdek welke groepen financieel niet volwaardig mee kunnen doen met de maatschappij. Laat de bekende ‘woonquotes’ los en achterhaal niet hoeveel mensen kwijt zijn aan wonen, maar hoeveel ze overhouden om van te leven.

Denk aan de grote verschillen in vaste lasten per doelgroep: gezinnen hebben nu eenmaal meer leefbudget nodig dan alleenstaanden om volwaardig mee te doen met de maatschappij!

Meet elk huishoudboekje afzonderlijk en hou rekening met ieders unieke situatie

KAW combineert informatie over inkomsten en uitgaven. Door rekening te houden met ieders unieke combinatie van inkomsten zoals loon en toeslagen, en uitgaven zoals woonlasten, servicekosten en gemeentelijke belastingen, krijg je een realistisch beeld van het resterende woonbudget per huishouden.

Vergelijk dit met het minimaal nodige en je weet waar het zeker knelt, waar risico is en waar geld over blijft aan het eind van de maand.

"KAW presenteert de onderzoeksgegevens zo dat privacy gewaarborgd blijft, terwijl je wél weet in welke straten of blokken mensen wonen die in de problemen komen, hoe dat komt en wat je eraan kunt doen."

Weet waar je problemen kunt verwachten en voorkom betalingsachterstanden

Achterhaal waar die kwetsbare cocktail van inkomsten en uitgaven precies aanwezig is en je weet in welke straten de kans op betalingsproblemen het grootst is. Doe dit door het de mensen zelf te vragen in een enquête. KAW kan zo’n enquête digitaal of per post van begin tot eind begeleiden.

Zo voorkom je dat het vermenigvuldigen van gemiddelden leidt tot algemene conclusies over woonlasten, en heb je kennis waar je op kunt acteren.

Breng in beeld met welke maatregelen je bewoners kunt helpen

Analyseer welke betaalbaarheidsproblemen ontstaan door de woning en welke veroorzaakt worden door externe factoren. Is de woning het probleem, overweeg dan of gericht huurbeleid een oplossing is, of dat verduurzamen effectief is. Want het onderzoek vertelt ook in hoeverre energetische verbetering de spiraal naar energiearmoede kan doorbreken.

Als gemeente kun je hiermee prioriteren in welke buurten een stimulans namens de overheid echt iets teweeg kan brengen. Bijvoorbeeld met het Energieloket en Reimarkt.

Kunnen de financieel zwaksten op je bouwen?

Weet waar je moet ingrijpen om erger te voorkomen.

Blog "De denkfout over huurquotes"