WOONLASTENONDERZOEK

We onderzoeken in welke straten mensen niet rond kunnen komen, waarmee je veel betalingsachterstanden kunt voorkomen. Draag bij aan betaalbaar wonen en analyseer met welke maatregelen je bewoners kunt helpen.

Leefbudgetten

We beginnen met het meten van individuele huishoudboekjes en ontdekken welke groepen financieel niet volwaardig mee kunnen doen met de maatschappij. We kijken naar hoeveel bewoners overhouden om van te leven. Denk aan de grote verschillen in vaste lasten per doelgroep: gezinnen hebben nu eenmaal meer leefbudget nodig dan alleenstaanden om volwaardig mee te doen met de maatschappij.

We gebruiken hiervoor onder andere gedetailleerde GIS kaarten. Door deze actuele en relevante data kun je straks beter onderbouwde beslissingen nemen.

Individuele situaties

We houden rekening met ieders individuele combinatie van inkomsten, zoals loon en toeslagen en uitgaven, zoals woonlasten, servicekosten en gemeentelijke belastingen. Zo krijgen we een realistisch beeld van het resterende woonbudget per huishouden. Dit vergelijken we met het minimaal nodige en ontdekken waar het knelt, waar risico’s liggen en waar geld over blijft aan het eind van de maand.

Met een woonlastenonderzoek kom je erachter in welke straten en blokken mensen wonen die in de toekomst in de problemen komen, waarom en wat je eraan kunt doen.

Voorkomen van betalingsachterstanden

In een enquête vragen we de bewoners ook zelf wie te maken heeft met een kwetsbare situatie als het gaat om inkomen en uitgaven. Hierin zijn we heel discreet met de persoonlijke gegevens. Zo weten we in welke straten de kans op betalingsproblemen het grootst is. Dit proces begeleiden we van begin tot eind om aan het eind daadwerkelijker gevalideerde kennis te hebben kennis waar je op kunt acteren.

Verbeteringen doorvoeren

Analyseer welke betaalbaarheidsproblemen ontstaan door de woning en welke veroorzaakt worden door externe factoren. Is de woning het probleem, overweeg dan of gericht huurbeleid een oplossing is of dat verduurzamen effectief is. Want het onderzoek vertelt ook in hoeverre energetische verbetering de spiraal naar energiearmoede kan doorbreken. Als gemeente kun je hiermee prioriteren in welke buurten een stimulans namens de overheid echt iets teweeg kan brengen. Bijvoorbeeld met een Energieloket en Reimarkt.

Meer weten over hoe een woonlastenonderzoek je verder kan helpen? 

Neem contact op met Rixt Bijker

Contactgegevens