Huisvestingsplan Primair Onderwijs

Onderzoek alle dimensies van onderwijshuisvesting en ontdek je ontwikkelmogelijkheden, schrijf een duidelijk investeringsprogramma en kom tot een optimale huisvesting voor onderwijs, kinderopvang en sport.

Onderzoek schoolgebouwen integraal en ontdek je ontwikkelmogelijkheden

Wij werken met u aan een gedegen visie om te komen tot een optimale huisvesting van onderwijs, kinderopvang en sport. Indien gewenst, creëren we het noodzakelijke draagvlak onder ouders, schoolbesturen en directies om het plan ook uitvoerbaar te maken.

Stap 1 is inzicht vergaren in de bouwkundige en functionele staat van schoolgebouwen. Ontdek de mogelijkheden en onmogelijkheden van ieder gebouw. Heeft het gebouw gedifferentieerde ruimtes en leent het zich voor de nieuwe manier van lesgeven? Wij beoordelen de scholen technisch en onderzoeken of iedere school haar onderwijsvisie kwijt kan in hun huidige gebouw. Op basis daarvan verkennen we de mogelijkheden om de beste afwegingen te maken.

Creëer volledige duidelijkheid met een investeringsprogramma

Je kunt het huisvestingsbudget maar een keer uitgeven, maar iedere schooldirecteur wil natuurlijk een duurzame, frisse school die aansluit bij zijn onderwijsvisie. Bepaal met elkaar wat jullie belangrijk vinden. Met onze investeringsmatrix krijg je inzicht in hoe de kosten zich verhouden tot alle scholen en de verschillende doelen die jullie willen bereiken.

Werk verschillende scenario’s uit op basis van jullie investeringscriteria. We rekenen deze door en vatten de consequenties samen. Hiermee krijg je inzichtelijk wat de onderwijsorganisatie, en wat de gemeente precies moet betalen. Zo maak je de juiste keuzes met een maximaal maatschappelijk rendement.

Op basis van het gekozen scenario voor het huisvestingsplan Primair Onderwijs werken wij een concreet investeringsprogramma voor de komende jaren uit. Daarmee weet je wanneer wat moet gebeuren, wat dat kost en wie dat betaalt.

Ons team van adviseur IHP en bouwkundige geeft je de noodzakelijke informatie en sturing om tot een integraal huisvestingsplan te komen met draagvlak.

Maak moeilijke keuzes bespreekbaar in krimpdorpen

Dorpen in krimpgebieden hebben een extra uitdaging: financiële en onderwijskundige problemen door te kleine kindaantallen. Het huisvestingsplan Primair Onderwijs gaat dan over samenvoeging of sluiting. Een moeilijke, maar soms noodzakelijke beslissing. Naast de fysieke staat van de school, spelen hier ook andere belangen. Zoals de afstand tot de school en de sociale functie die een school vervult. Wij doen gedegen onderzoek naar demografie, verzuiling en sociale functie.

Bekijk welke voorzieningen het belangrijkst zijn voor de leefbaarheid. Daarmee maak je de juiste keuzes welke scholen blijven, en welke samengevoegd of gesloten moeten worden. Wij ondersteunen samenvoeging in woord en beeld, en helpen moeilijke onderwerpen als denominatie en identiteit bespreekbaar te maken. Want goede procesbegeleiding helpt de acceptatie van een huisvestingsplan in het dorp enorm!

Kom tot een optimale huisvesting van onderwijs, kinderopvang en sport door slim te investeren.

Ontdek je mogelijkheden en kies de beste route.

Bekijk succesvolle projecten