Aardbevingsbestendige school

Bouw aardbevingsbestendig en creëer een leeromgeving waar kinderen zich veilig voelen, behoud vrijheid om je onderwijsvisie in de toekomst te hervormen en kweek duurzaam betrokken ouders.

Maak je gebouw veilig, maar zorg ook dat kinderen zich veilig voelen

Grijp de noodzaak voor een aardbevingsbestendige school aan om een inspirerende leeromgeving te realiseren. We werken vanaf het begin integraal samen met constructeurs en adviseurs om snel tot een mooi schoolgebouw te komen dat veilig is én veilig voelt. Wij ontwerpen op dit moment de 3e aardbevingsbestendige school en weten inmiddels hoe je aardbevingsbestendigheid inzet om meer kwaliteit te creëren. 

Het veiligheidsgevoel speelt een grote rol in het aardbevingsgebied. Neem de zorgen bij kinderen weg door in het ontwerp rekening te houden met indeling en sfeer. Zie de aardbevingen en de krimp als kansen om de beste én veiligste scholen te bouwen.

Betrek ouders en kinderen en maak de school tot het hart van het dorp

Neem weerstand bij ouders weg door regelmatig het gesprek aan te gaan over aankomende veranderingen en het ontwerp. Zo investeer je in langdurig betrokken ouders die een actieve rol willen vervullen binnen de school.

Ontwerp de aardbevingsbestendige school gezamenlijk met docenten en kinderen en creëer al vroeg enthousiaste én langdurig betrokken gebruikers. Gebruik het ontwerpproces om docenten te overtuigen van een nieuwe onderwijsvisie. Wellicht betekent een nieuwe visie kleinere klaslokalen, omdat er meer zelfstandig geleerd wordt. Wij organiseren creatieve sessies over functie, inrichting en schoolplein waar iedereen geïnspireerd vandaan komt. Zo wordt de school écht het sociale hart van het dorp.

KAW zorgt voor een sneller én soepeler proces door bestuur, docenten en kinderen mee te laten doen in inspirerende ontwerpsessies.

Bouw flexibel en houd vrijheid om je onderwijsvisie te hervormen

Speel in op veranderende onderwijsstromen door het schoolgebouw flexibel te maken. Wij denken mee over een aanpasbare inrichting, een slimme plattegrond en een flexibele constructie. Zo krijg je een gebouw dat je aan kunt passen als je de onderwijsvisie bijstelt.

Buig de noodzaak tot aardbevingsbestendig bouwen om in een kans om wijzigingen in leerlingeninstroom of onderwijsvisie te accommoderen. Een slimme constructie is aardbevingsbestendig en biedt tegelijkertijd flexibiliteit om lokalen in de toekomst groter of kleiner te maken.

Ga je samen verder in een kindcentrum, gebruik dan het ontwerpproces om de verschillende partijen nader tot elkaar te brengen. Wij zetten het proces in om samenwerking tussen partijen vanzelfsprekender te maken, aan ieders wensen te voldoen en toch binnen budget en m2 te blijven.

Creëer een inspirerende leeromgeving waar kinderen zich onbelemmerd kunnen ontwikkelen.

Laten we de aardbevingen benutten, en zorgen dat Groningen de beste scholen van Nederland krijgt!

Bekijk succesvolle projecten