Leonie Wendker

Adviseur

Groningen

+31 6 13 12 84 98 l.wendker@kaw.nl

Leonie Wendker denkt graag aan de voorkant mee over de vraagstukken rondom dorps- en wijkvernieuwing en programmatische aanpakken. Aanpakken met oog voor de mensen die daar hun thuis hebben, daar is volgens haar nog te weinig aandacht voor. Kwetsbare groepen waarvan je wilt dat ze een beter perspectief krijgen in de samenleving, niet alleen op financieel gebied, juist ook op sociaal gebied door het verbeteren van hun kansen op werk, gezondheid en onderwijs.

Leonie brengt een project van papier naar praktijk samen met partners. Wijkmakers is zo’n voorbeeld. Zij maken zich hard voor wijkvernieuwing mét mensen uit de buurt en de verschillende professionals werkzaam in de wijken. Als kwartiermaker zette Leonie met KAW collega’s en externe partners De Werkplaats op. Hier komen mensen vanuit verschillende achtergronden en rollen samen om op moeilijke vraagstukken uit de wijk oplossingen te verzinnen.

In Leeuwarden werkt Leonie als coördinator van de pijler wonen binnen het onafhankelijke programmabureau Leeuwarden Oost. Ze zorgt voor afstemming tussen de betrokken partners rondom wonen en leefomgeving en verbindt ze met elkaar en met de andere pijlers binnen het programma, werkt aan korte interventies en langjarige aanpakken. Denk aan verduurzamen, vergroenen, ontmoeten, een leefbare woonomgeving en veiligheid. “We moeten langjarig en structureel aandacht geven en investeren in de meest kwetsbare wijken om voor de toekomstige generatie daar het verschil te kunnen maken.”

Bijdragen aan sociale cohesie in dorpen en gemeenschappen is iets wat Leonie al van jongs af aan deed. Als gezelligheidsdier was ze dichtbij de reuring te vinden. Vroeger  bandjes programmeren bij de lokale jeugdsoos Rumah Pemuda in Nieuw Schoonebeek (ZO-Drenthe), nu in het dagelijks bestuur bij festival ‘Terug naar het Begin’ in het Noorden van Groningen. Kenmerkend voor dit festival zijn de middeleeuwse Groninger kerken in het wierdenlandschap van de gemeente Eemsdelta, zij vormen het decor voor de programmering van muziek, dans, literatuur en theater.

Ik werk aan