ONTMOETEN, LEREN, DOEN

Voor de stad Groningen maakten we een plan voor de opzet van een dorps- en wijkontwikkeling academie. Een podium om te leren, ontmoeten en doen. Waar we op zoek gaan naar oplossingen voor complexe, maatschappelijke vraagstukken. En waar we het vak wijkontwikkeling opnieuw op de kaart zetten in Groningen!

Nieuwe generatie wijkontwikkelaars

In 2020 heeft de gemeente Groningen een Regiodeal gesloten met het Rijk. Daardoor is er 30 miljoen euro beschikbaar voor de wijken in Groningen die op leefbaarheid en veiligheid laag scoren. Voornamelijk in het noorden van de stad: Vinkhuizen, Paddepoel, Selwerd, De Hoogte, Indische Buurt, de Korrewegwijk en de Oosterparkwijk. Dit extra budget is bestemd voor extra inzet op kansen voor kinderen, maatschappelijk meedoen en prettig en veilig samenleven.

Om de huidige uitdagingen binnen deze thema’s aan te pakken en op te lossen, heb je naast een goede inhoud en wijze van werken, ook sterke schouders van sterke wijkontwikkelaars nodig. Professionals en bewoners die kunnen sturen op nieuwe verbindingen, die in contact staan met de samenleving en regie voeren over sociale cohesie, leefbaarheid, veiligheid, duurzaamheid, ruimtelijke kwaliteit, volkshuisvesting. En die oog hebben voor kwaliteit, communicatie en financiën, die met hun hart en voeten midden in de samenleving staan en tegelijk besluitvormings- en politieke processen beheersen. Henk en Wietske deden breed onderzoek naar hoe we dit nieuwe talent kunnen aantrekken, boeien, opleiden en vasthouden. En dat gaan we doen met Wijkmakers.

KAW architect wijkvernieuwing wijkmakers groningen

Boeien en opleiden

Wijkmakers komt er. Het wordt een plek waar talent geïnspireerd, gecoacht en ondersteund wordt. Deze academie geeft Gronings talent de gelegenheid zich sneller te ontwikkelen. En het is niet alleen een plek voor Groningse ambtenaren, maar juist ook voor alle betrokkenen bij de wijken en dorpen van de gemeente Groningen. Om complexe problemen, denk aan het doorbreken van intergenerationele armoede en het aanpakken van ondermijning, te doorbreken gaan we op zoek naar nieuwe en misschien wel onverwachte samenwerkingen. Het moet een podium worden voor complexe, maatschappelijke vraagstukken en waar we opzoek kunnen gaan naar oplossingen voor de wijkvernieuwing in Groningen.

Waar ligt de focus?

Aan de hand van 20 interviews met belangrijke partners uit de wijkontwikkeling – van politie, theater tot corporaties, bewoners en welzijnsorganisaties – kwamen we tot de kern van Wijkmakers: de focus moet liggen op ontmoeten, leren en doen:

  • Het ontmoeten van mensen en organisaties buiten de eigen discipline of organisatie
  • Het leren van nieuwe kennis en vaardigheden, onder andere hoe je leiding geeft aan integrale wijkontwikkeling
  • En het oplossen van hardnekkige vraagstukken door vooral dingen uit te proberen en te doen binnen de wijken.

Missie en visie

Wijkmakers is dé broedplaats waar stadsmakers, wetenschappers, beleidsmakers samen met wijkwerkers en bewoners aan de slag zijn met wijkontwikkeling. Een creatief, onafhankelijk podium. Te vinden in de wijken, soms midden op de Grote Markt. Toegankelijk voor iedereen die de Groningse wijken een warm hart toedraagt en die bereid is samen met anderen te werken en ontwikkelen. Een publieke plek voor wijkontwikkeling, waar kennismaken hand in hand gaat met leren en doen.

Wijkmakers is van en werkt voor Groningen  door lesprogramma’s in de Wijkmakers Academie en door actiegericht aanbod in de Wijkmakers Werkplaats. Hier zoeken we oplossingen voor grote, complexe maatschappelijke vraagstukken die knellen binnen de wijkvernieuwing en wijkontwikkeling. Met Wijkmakers bouwen we aan een Groningse gemeenschap die de denk-, innovatie- en veerkracht heeft om de komende 10 jaar te bouwen aan de wijken van de toekomst.

En nu verder

Na onze verkenning zijn we nu aan de slag als kwartiermaker met de uitwerking van Wijkmakers, want we starten in november 2021. Hiervoor werven we de komende periode de eerste deelnemers, partners, een Raad van Inspiratie en de directeur. En inhoudelijk gaan we aan de slag met de eerste Leergang Wijkontwikkeling en de Wijkmakers Werkplaats, een groep pioniers die aan de slag gaat met de eerste hardnekkige problemen uit de wijkvernieuwing. Nieuwsgierig?

Naar Wijkmakers.nl

Deel project

Wijkmakers Groningen

Opdrachtgever Gemeente Groningen
Partners LEF Fiducie HRD Ramon van Marwijk Henriëtte Klijnstra
Programma Oprichten van Wijkmakers in Groningen
Jaar van oplevering 2021
Fotograaf David Vroom | Nienke Maat