Opzetten informeel zorgnetwerk

Met het benutten van bewonerskracht uit het dorp realiseren we zorg lokaal, laagdrempelig en voor iedereen. We maken zorg toegankelijk door het verbinden van vrijwilligers en professionals uit eigen dorp of buurt. Zo wonen ouderen langer in hun vertrouwde omgeving.

KAW dienst expertise bewonerskracht in de zorg lokaal zorgsysteem

Talenten van lokale bewoners benutten

Met het opzetten van een vrijwilligersnetwerk zet je bewoners in hun kracht: ze zien hun eigen toegevoegde waarde en zijn trots op hun bijdrage aan het dorp. Zo realiseer je een sterke sociale cohesie, een uitgestelde zorgvraag, minder eenzaamheid en betaalbare zorg.

We creëren draagvlak onder bewoners om hun steentje bij te dragen voor een effectief zorgsysteem in het dorp. Met een vrijwilligersnetwerk nemen we bewoners mee in een transparant proces waarin iedereen mag meedenken. Onze zorgadviseur inspireert de bewoners met verassende mogelijkheden om zorg zelf te organiseren.

Verbinden van vrijwilligers en professionals

We helpen je een sluitend aanbod van lokale zorg te realiseren. Door de formele, vrijwillige en mantelzorg met elkaar te verbinden ontstaat er een dekkend zorgnetwerk, waardoor juist ook in kleinere kernen ouderen kunnen blijven wonen, ook met een zorgvraag. Onze zorgadviseur helpt deze verbinding te maken.

Hoe we dat doen? In een brede projectgroep met bewoners, lokale thuiszorg- en welzijnsorganisaties, huisartsen en lokale ondernemers zoals de supermarkt uit het dorp, bekijken we samen de behoeften, het aanbod en de kansen die er liggen. Deze kansen zijn in elk dorp anders en hebben met name te maken met de sociale samenhang en de bereidheid om dingen anders en samen te doen. Voorwaarde voor succes zijn enthousiaste lokale trekkers die er echt voor willen gaan en organisaties die hun nek uit durven te steken en over grenzen heen durven te kijken.

De partijen in de projectgroep kijken samen wat er nodig is en welke blokkades moeten worden opgeheven. Dit vergt ook een open en oplossingsgerichte houding van de gemeente. Zo ontdekken we effectieve en vaak simpele oplossingen en vermijden we onnodige bureaucratie.

We maken een passend en effectief lokaal zorgsysteem, met als drijvende kracht de bewoners.

Zorg toegankelijk op één centrale plek

Maak zorg voor iedereen toegankelijk door een zorgservicepunt in de buurt te realiseren waar je met al je zorg- en ondersteuningsvragen terecht kunt. Onder de bewoners vinden we een vrijwillige coördinator die vraag en aanbod van informele zorg koppelt en zorgt ervoor dat moeilijke vragen opgepakt worden door professionele organisaties. Zo maak je zorg letterlijk bereikbaar voor iedereen, ontlast je overbelaste professionals en zet je bewoners in hun kracht.

Door een zorgservicepunt te koppelen aan een openbare ontmoetingsruimte maat je ontmoeting tussen bewoners mogelijk. Vrijwilligers kunnen hier activiteit organiseren en vaak is er al een dorps- of buurthuis in het dorp aanwezig waar dit aan gekoppeld kan worden. Dit werkt preventief tegen vereenzaming en stelt een beroep op vaak dure dagbesteding uit.

Door de inzet van een vrijwilligersnetwerk, een zorgservicepunt en een ontmoetingsruimte met activiteiten zorg je ervoor dat ook de kleine kernen leefbaar blijven en mensen goed kunnen blijven wonen waar ze dat het liefste doen. Juist in kleine kernen zit ontzettend veel kracht en is er vaak al een sterke sociale cohesie. En dit biedt volop kansen!

Meer weten of doorpraten?

Neem contact op met Hilda Hoekstra.

Adviseur

Contactgegevens

Bewonerskracht in de zorg

Met een lokaal zorgsysteem kunnen bewoners oud worden in hun eigen wijk.

Zo deden we dat in Kolham