12 WONINGEN VOOR DOORGROEI IN DORP

In Kolham vinden we met een locatieonderzoek en massastudie een geschikte woonvorm voor ouderen. Deze zal niet alleen bijdragen aan passende huisvesting voor ouderen in het dorp, maar ook aan de doorstroming op de woningmarkt, waardoor juist ook andere doelgroepen zoals jongeren en gezinnen in Kolham kunnen blijven wonen.

Tekort aan woonvormen

Uit een eerder uitgezette enquête en dorpsbijeenkomst bleek dat inwoners van Kolham behoefte hebben aan nieuwe woonvormen voor ouderen. In het dorp zijn te weinig geschikte woningen terwijl ouderen graag in hun dorp willen blijven wonen.

Voor de Leefbaarheidscommissie in Kolham brachten we in kaart hoe de vergrijzing zich ontwikkelt, welke huishoudens in Kolham wonen en hoe de woningmarkt zich verhoudt tot de behoefte. Zo kregen we een beeld van de mogelijkheden voor nieuwe woonvormen. Om realistische keuzes te maken en te zorgen voor draagvlak hebben we en hebben we de gemeente vroegtijdig betrokken.

Locatieonderzoek en massastudie

De goede woning op de juiste plek is belangrijk als je toekomstbestendig wil bouwen. Daarom hebben we de ontwikkelingen en potentiële locaties in beeld gebracht. Met onze massastudie wilden we inzicht krijgen in welke bouwvolumes op een bepaald gebied wenselijk en mogelijk zijn. De uitgezette enquête en de laatste sessie met geïnteresseerden gaf de doorslag om tot de meeste geliefde en geschikte locatiekeuze en het type woonvorm te komen.

Met het gebruik van kaarten en 3D-huisjes, brochures en presentaties hebben we de dorpsbewoners van Kolham meerdere keren om input gevraagd. Op woningniveau keken we naar hoe groot de woning moet zijn, welke ruimtes moeten waar gesitueerd moeten zijn, etc.

In overleg met de gemeente hebben we plannen ontwikkeld die passen binnen de stedenbouwkundige kaders en het woonbeleid van de gemeente. Een sessie met een kaart en 3D huisjes, ook met de gemeente, en een massastudie hebben geholpen om de plannen te visualiseren en de (on)mogelijkheden in beeld te brengen. Zo konden we communiceren naar bewoners wat wel en niet haalbaar is.

Leefbaarheid behouden met twee-onder-een-kap

Het uiteindelijke advies is een woonhof met 6 twee-onder-een-kap seniorenwoningen, inclusief gemeenschappelijke binnentuin. Totaal komen er dus 12 woningen bij. Daarnaast is er in het plan ruimte voor een losstaande ontmoetingsruimte voor de omwonenden en dorpsbewoners.

Met dit plan kan de commissie de volgende stappen zetten in zowel het opstellen van een investeringsraming, het zoeken van financiers en het verder uitwerken van het ontwerp. Een eerste stap om de leefbaarheid in Kolham te behouden en te verbeteren!

Deel project

Woonzorginitiatief Kolham

Opdrachtgever Dorpsbelangen Kolham
Partners Commissie Leefbaarheid Kolham Gemeente Groningen
Locatie Kolham
Programma Een woonzorginitiatief voor Kolham, woonzorgvisie
Jaar van oplevering 2021