BEWONERS BEGELEIDEN BIJ RENOVATIE

In opdracht van Plegt-Vos en Acantus hebben we de bewonersbegeleiding gedaan voor de renovatie van 75 appartementen in Winschoten. Met gesprekken aan de keukentafel bereikten we draagvlak voor de werkzaamheden. 

Samenwerking met Plegt-Vos

De Venneflat in Winschoten is onderdeel van het tienjarenplan dat van kracht is sinds 2018 tussen o.a. Acantus en Plegt-Vos. Dit plan is gemaakt om woningbezit structureel te kunnen verduurzamen. Dit is een mooie samenwerking waar wij ook bij betrokken zijn namens Plegt-Vos voor het stuk bewonersbegeleiding.

Gesprekken bij bewoners thuis

Samen met de aannemer Plegt-Vos gaan we op gesprek bij alle bewoners. We verdelen de taken in het plan, Plegt-Vos regelt het technische deel, denk aan technische opname van de woning van het huis, wij nemen het sociale contact voor onze rekening. We achterhalen de bijzonderheden en maken een inschatting van de adressen op basis van welwillendheid en draagvlak. 

De informatie over de werkzaamheden wordt eerst verstrekt. Daarna gaan we op gesprek bij de bewoners aan de keukentafel. Tijdens het gesprek bespreken we de brochure, de begeleidende brief en alle benodigde gegevens die we meenemen voor de bewoners. We leggen ook uit wat de werkzaamheden concreet betekenen voor de bewoners. Denk aan energiebesparende maatregelen, overlast, eventuele vergoedingen, huurverhogingen en de planning.

Wij willen bewoners overtuigen van het wooncomfort dat omhoog gaat en de kosten voor energie die naar beneden gaan. Bewoners kunnen zelf een akkoordverklaring tekenen voor de werkzaamheden. We zetten ons altijd in voor de 100% akkoordverklaringen. Zo weten we dat vanuit bewoners de werkzaamheden goed kunnen worden uitgevoerd.

Bewoners waren enthousiast over de plannen. Vooral over de nieuwe balustrade met doorkijk naar het centrum.

Renovatie van de woningen in Winschoten

Bewoners van de Venneflat waren erg enthousiast over de werkzaamheden en voelden zich betrokken in het proces. De werkzaamheden bestaan onder andere uit het isoleren van de geveldelen, vervangen van de beglazing, het isoleren van het dak, het plaatsen van nieuwe dakpannen en een nieuwe balustrade met doorkijk naar het centrum. De bewoners zijn blij met de plek en de woning en willen hier graag blijven wonen.

Evaluatie

We evalueren samen met Acantus en Plegt-vos. Je wilt voor een bewoner de contactmomenten beperken, je wilt dat het proces zo makkelijk mogelijk verloopt. Daarom gebruiken we deze gesprekken ook om door te geven aan de woningcorporatie of we bijvoorbeeld nog bijzondere situaties zijn tegengekomen. Hierbij kan je denken aan agressie, verwaarlozing of hebben we met bepaalde bewoners helemaal geen contact kunnen leggen. Met één gesprek bereik je dus meerdere doelen.

Deel project

Bewonersbegeleiding Winschoten

Opdrachtgever Plegt Vos
Partners Acantus
Programma Bewonersbegeleiding bij renovatie van 75 appartementen
Jaar van oplevering 2022
Projectteam Kim Toering