EEN SCHOOL OP MAAT

Praktische duurzaamheid staat voorop bij de nieuwe Brede School. De opgave is een ontwerp voor een schoolgebouw dat hoog scoort op duurzame prestaties en laag scoort op huisvestingslasten. Om beide doelstellingen te behalen, benaderen we de opgave vanuit een conceptuele blik.

Methodische ontwerpen voor een school op maat

Voor de meeste schoolbesturen is het de eerste keer dat ze hun school ontwerpen en bouwen. Dit maakt het een unieke en leuke ervaring maar ook spannend en intensief, ook omdat tijd naast het eigenlijke werk gevonden moet worden. KAW heeft samen met Hevo een methodiek ontwikkeld waarin we de toekomstig gebruiker langs de te maken keuzes per thema leiden in workshops.
De ontwerpthema’s die aan bod komen zijn: onderwijsvisie, gebouwtypologie, uitstraling, inrichting, duurzaamheid, binnenklimaat en onderhoud. Het resultaat is een uniek ontwerp samengesteld uit bewezen oplossing en geeft direct inzicht in kwaliteit, doorlooptijd en financiële kaders. Kennis en kunde vanuit onderwijs en bouw komen zo effectief en naadloos samen.

Stedenbouwkundige inpassing in de Wildestraat

De duurzame school aan de Wildestraat in Schiedam wordt gebouwd op een groenstrook in een woonbuurt met portieketagewoningen. Het water langs de groenstrook creëert een fysieke scheiding met de woonbuurt aan de overzijde en zorgt tegelijkertijd voor een visuele verbinding tussen de functies.

KAW het talent school schiedam

Alzijdig ontwerp

Het uitgangspunt van het ontwerp was om het gebouw onderdeel van de groenstrook uit te laten maken en het gebouw in te laten spelen op de woonbuurten aan beide zijdes. Het schoolgebouw benut deze kwaliteiten met een alzijdige vorm; waarbij alle gevels zich als voorgevel presenteren. De massa in twee lagen heeft afgeronde hoeken en staat schuin op de locatie. Hiermee is de ruimte rondom de school overzichtelijk vanuit beide buurten en passend in de groenstrook.

Architectonisch ontwerp

Om de ‘groene kwaliteit’ te benadrukken, is het gebouw uitgewerkt als een ingetogen donker element in het groen. Binnen de horizontale donkere stroken komen twee verdiepingen glaspanelen in verschillende kleurschakeringen. Dit kleursegment loopt ton-sur-ton over in de groene park, het water dat de groenstrook afsluit en de gele bebouwing van de buurt.

Verbinding binnen en buiten

Het schoolgebouw zal een basisschool, een kinderdagopvang en een voor- en buitenschoolse opvang huisvesten. In de centrale hal wordt de ruimtelijke koppeling gelegd met de kwaliteiten van de omgeving. Drie grote vensters in de hal vormen de entree, een speelkamer en de huiskamer van de BSO. De school vormt hiermee een vanzelfsprekend en ingetogen onderdeel van de groenstrook.

Deel project

Brede school ‘Het Talent’ Schiedam

Opdrachtgever Gemeente Schiedam
Programma Brede school met KDV
Oppervlakte 1.370 m²
Bouwkosten € 1.247.750 ex. BTW
Jaar van oplevering 2013
Publicaties 2014 | architectenweb
Fotograaf Gerard van Beek
Projectteam Mark Koopman Jackel Henstra Joost van 't Klooster