STEDELIJKE SCHOOL EN WONEN HAND IN HAND

Een van de meest bijzondere scholen van Groningen: midden in het groen en midden in de stad. Met daarnaast nieuwe, betaalbare woningen. De Treslinglocatie wordt de nieuwe thuisplek voor de leerlingen en bewoners.

Leerzame plek in de stad

Midden in de Oosterpark is straks een plek in de stad waar mensen graag wonen en goed onderwijs kunnen volgen. Volledig passend bij de Oosterparkwijk met haar diversiteit aan leefstijlen en woonwensen. Twee scholen uit de wijk gaan samen, inclusief een kinderopvang. Een belangrijke plek, het is namelijk de enige school in de Oosterparkwijk.

De school en appartementen zijn onderdeel van het Oosterpark, de aanwezige groene structuur loop door over het  terrein van de school en appartementen. Twee gebouwen worden in één keer naast elkaar gebouwd. Twee verschillende gebouwen, maar overduidelijk familie van elkaar in de architectuur. 

"De twee gebouwen worden tegelijkertijd gebouwd en zijn overduidelijk familie van elkaar in de architectuur."

Kasper Niezen

Architect

De appartementen hebben een corridorontsluiting, wat leidt tot een alzijdig gebouw. Buiten met wandelpaden, pleinen waar mensen elkaar ontmoeten, groen en lage beplanting worden plekken gevormd voor sport en spel, spelen, verkeer, ontdekkend leren en rust. Tegelijkertijd wordt het gevoel van de school in het groen sterk met een zachte overgang tussen binnen en buiten. Beide aardbevingbestendig en met een gezamelijk terreinontwerp van wUrck.

KAW architect school appartementen woningen kasper niezen

Feestelijke start van de bouw

Duurzaamheid

Een goede ontwerpstructuur is nodig voor energie-efficiëntie. We maken een gebouw met een lage energiebehoefte. Daarnaast verminderen we de exploitatiekosten door investeringen in hoge intensiteit lichtsystemen en effectieve verwarming- en koelinstallaties. Duurzaamheid betekent niet alleen milieuvriendelijke gebouwen in gebruik, ook het ontwerp en de materiaalkeuze hebben invloed op de duurzaamheid. Zo gebruiken we bijvoorbeeld materiaal bij het traditionele metselwerk met een lange levensduur. 

Het gezicht van de school

Leerpleinen vormen een belangrijke rol in de onderwijsvisie. Deze school heeft namelijk geen leerlinglokalen, een uitdagend concept. De leerpleinen zijn gescheiden door verkeersruimte en een grote tribunetrap in de vide. Deze koppelt de verschillende bouwlagen. De leerpleinen liggen aan de voorkant van het gebouw met een prachtig uitzicht over het park. Zij vormen het gezicht van de school. 

Deel project

Kindcentrum en appartementengebouw Groningen

Programma Appartementengebouw en kindcentrum
Jaar van oplevering 2021
Publicaties 2021 | architectenweb
Fotograaf Siese Veenstra