GROEN IMAGO

Wie Zaandam te fiets doorkruist komt met de doorgaande fietsroute ‘De Poelenburg’ door een groene parkzone. Naast de nieuwe groene infrastructuur zijn ook de E-flats, die aan deze fietsroute liggen, 'groen' en kregen een nieuw gezicht. Een productmatige renovatieaanpak zorgt voor een beter, mooier en betaalbaarder resultaat.

E-flats

Zou de bezoeker echter niet te fiets zijn maar Zaandam vanuit de lucht bekijken, dan wist hij meteen waar de naam vandaan komt. De E-flats vormen een eenheid van drie parallel gepositioneerde flats, aan een zijde verbonden door twee stroken garageboxen. Juist, de letter E. Verderop de fietsroute kom je nog drie soortgelijke complexen in deze typische jaren ‘60 stempelverkaveling tegen.

Bewoners als gesprekspartner

Het eisen en wensenpakket is in nauwe samenwerking met de Bewonerscommissie van de E-flats tot stand gekomen. De doelen: verduurzamen met een labelsprong naar label B, verbeteren van de badkamers, keukens en toiletten, opknappen van de gemeenschappelijke ruimtes en herstel van het oorspronkelijke gevelbeeld. En heel belangrijk: alles wordt uitgevoerd in bewoonde toestand, met zo min mogelijk overlast voor de bewoners. Tijdens het ontwerp en uitvoeringsproces blijft de Bewonerscommissie dan ook intensief betrokken.

plangebied renovatie e-flats zaandam KAW architect renovatie flat zaandam duurzaam

Het plangebied van de renovatie

Een ingespeeld productieteam

Belangrijkste ingrediënt om deze wensen te realiseren: het formeren van een sterk bouwteam! Het team van aannemer Mens-Zeist, communicatiespecialisten Ladies@Work en wij werken intensief samen om het ontwerp te maken, de bouw én de bewoners voor te bereiden. Na de bouwvak van 2015 gaat de uitvoering dan ook echt van start. De ervaring en aanpak van de eind 2014 door hetzelfde team opgeleverde Bosleeuw in Amsterdam wordt direct doorgezet. De complexiteit en ambitie liggen wel een stuk hoger. Dat komt vooral doordat de omgang met gevels van dit soort bouw ingewikkelder is.

Circulair ontwikkelen

Samen met Mens-Zeist hebben we bij de renovatie van De Bosleeuw in Amsterdam een nieuw soort productieteam gevormd. Eigenaar Stadgenoot heeft bij die opgave gekozen voor vernieuwend opdrachtgeverschap, met een ketenaanpak en open en intensieve samenwerking door alle betrokken partijen. Veel aspecten van de renovatie van de Bosleeuw zijn ook van toepassing op de renovatie van de E-flats.

Door kennis uit eerdere projecten in te zetten, is de renovatieaanpak geen lineair project meer, maar wordt het een product, dat voor nieuwe opgaven kan worden ingezet. Wij zien het als onze opgave, om dit product per opgave beter, betaalbaarder, mooier, maar vooral steeds aantrekkelijker voor bewoners te maken. Ook kunnen wij steeds sneller ruimtelijke, financiële en procesmatige gevolgen van een initiatief van tevoren inzichtelijk maken.

De onderdelen van het ontwerpproduct:

  • productmatige aanpak zorgt voor maximale bewonersinbreng
  • gebruik van oorspronkelijke vormentaal voor een eigentijds ontwerp
  • verbeteren uitstraling en gebruiksgemak portieken
  • verbeteren woonomgeving fraaie kopgevels en pergola, slopen garages en
  • verbeteren stedenbouwkundige relaties
  • maximale isolatiewaarde door isolatie van gevels en daken aan de buitenzijde
  • behoud oorspronkelijke afmetingen woningen
  • ventilatie woningen
  • vernieuwen keukens en badkamers
  • minimale uitvoeringsoverlast voor bewoners

Deel project

Renovatie E-flat Zaandam

Opdrachtgever ZHV / Mens Zeist
Duurzaamheid Van label F naar label B, gevelisolatie aan buitenzijde met steenstrips, HR++glas, geïsoleerde kozijnen, dak, begane grond en bergingsvloer
Programma Duurzame renovatie 3 flatgebouwen met 72 woningen
Bouwkosten € 3.500.000 ex. BTW
Jaar van oplevering 2016
Fotograaf Marcel Berghout
Projectteam Mark Koopman Theo Goemaat Iskandar Pané
Katja Heid
Lorenzo De Navascués y Lauzet