EEN UNIEK PILOTTRAJECT

Beltrum; een klein stipje op de kaart, waar buiten de regio niemand van gehoord heeft. Maar dit gaat veranderen, want Beltrum is het toneel van een uniek pilotproject dat wonen beter matcht aan de woonwens van de inwoners. Daarmee gaat het dorp op een positieve manier de gevolgen van krimp tegen, voor het überhaupt aan de orde is.

Over Beltrum

Woningen staan er netjes bij, tuintjes zijn perfect onderhouden en er is waarschijnlijk geen dorp in Nederland waar de inwoners zo actief bezig zijn met festiviteiten en het verenigingsleven. De bewoners zijn trots op Beltrum en willen Beltrum als prachtig woondorp behouden voor de toekomst.

Het is prachtig wonen in Beltrum!

Inwoner Beltrum

Krimp loert om de hoek

Echter vanuit de regionale kranten, de gemeente, de provincie en de regio Achterhoek komen steeds meer berichten door dat de Achterhoek gaat krimpen en er op termijn dus minder woningen nodig zijn. Beltrum echter heeft te maken met een grote groep jongeren die aangeven absoluut te willen wonen in Beltrum en op zoek te zijn naar een geschikte woning. Ouderen geven aan heel fijn te wonen in Beltrum en absoluut niet weg te willen. De doorstroming is beperkt. Iedereen woont gelukkig.

Dus het dorp heeft plannen voor de bouw van extra woningen voor jongeren of ouderen. Echter de regio heeft op termijn niet behoefte aan meer woningen, maar juist aan minder woningen. Het dorp heeft zich verenigd in de de Raad van Overleg en heeft aangedrongen op een gezamenlijke pilot die de woonwensen in Beltrum scherper in beeld brengt en op basis hiervan een toekomstvisie uitwerkt voor het wonen in Beltrum. Bewoners, gemeente, regio Achterhoek en bouwend Nederland regio Achterhoek zijn de samenwerking aangegaan en hebben KAW ingeschakeld als projectleider om samen met het dorp deze visie uit te werken.

Een uniek project

Een uniek project waar het dorp haar plek wil opeisen in het regionale krimpbeleid en voor haar eigen belangen wil vechten. Een uniek project omdat het dorp natuurlijk onderdeel uitmaakt van de regio Achterhoek en afstemming voor de toekomst van essentieel belang is voor de toekomstige woningkwaliteit en woningwaarden. Niemand heeft natuurlijk belang aan leegstand door nu teveel woningen toe te voegen of verloedering en woningwaardedaling. Een interessante tegenstelling tussen het lokale dorpsbelang van nu en het lange termijn belang van het dorp en de gehele regio.

Beltrum

Hoe gaan we hieruit komen?

In ieder geval zijn de bewoners van Beltrum in grote aantallen geïnteresseerd en actief getuige de enorme respons op de enquête en de volle bijeenkomst in de kerk waar het dorp zelf z’n eigen dilemma’s presenteerde.

KAW en het dorp doen het samen

KAW heeft als procesmanager een belangrijke rol als het gaat om het vertellen van een eerlijk, maar niet negatief, verhaal over de krimp. Het betrekken van bewoners bij deze uitdagingen. Het bewustwordingsproces dat krimp vraagt om andere ingrepen, regionale samenwerking en het aanhaken van zowel de bestuurlijke, strategische, regionale belangen met de wensen en ideeën van de bewoners in het dorp zelf.

Deel project

Toekomst wonen Beltrum

Programma Wonen toekomstbestendig maken
Publicaties 2018 | NOS
Projectteam Charlotte Puister Rixt Bijker Rianne Hadders
Theo Adema
Marissa Dik