VERDUURZAMING MAKKELIJK MAKEN

Voor Heuvelrug Wonen hebben we een allesomvattende verduurzamingsaanpak ontwikkeld. Op maat gemaakt voor 800 huurwoningen. Verduurzamen was nog nooit zo makkelijk voor corporatie én bewoners!

Klantvriendelijk naar energielabel A

Woningcorporatie Heuvelrug Wonen stond voor een forse verduurzamingsopgave van hun bezit, om gemiddeld op energielabel B te komen. Om dit te bereiken is de keuze gemaakt door de corporatie om alle woningen met een energielabel D of slechter te verduurzamen naar energielabel A. Om dit waar te maken, is het essentieel voor de corporatie dat de huurders mee willen werken aan de verduurzaming van hun huis. Bewoners zien verduurzaming niet automatisch als meerwaarde, uit angst voor overlast, tijdsbeslag en huurverhoging bijvoorbeeld. Om de bewoners enthousiast te krijgen hebben wij een zeer klantvriendelijke aanpak ontwikkeld. Met als doel tempo brengen in de verduurzaming van de sociale woningvoorraad, op een manier dat bewoners er gelukkig van worden.

KAW Heuvelrug wonen renovatie

Enthousiasme wordt beloond

Voor alle 800 woningen die de corporatie moet aanpakken, ligt een passend aanbod klaar. Enthousiaste huurders krijgen voorrang. Hoe meer mensen in een bepaalde straat of buurt mee willen doen, hoe eerder de huizen verduurzaamd worden. Met een goed uitgedachte benadering worden bewoners in eigen tempo, van bewustwording naar uitvoering en zelfs ambassadeurs, gemotiveerd om hun huis te laten verduurzamen. Dit vliegen we bewust heel sociaal aan. We denken met de bewoners mee totdat het verduurzamingsaanbod naadloos aansluit bij de behoeften van bewoners. Door de persoonlijke aanpak, is er minder weerstand bij de bewoners en zijn de huurders echt blij met de verduurzaming van hun woning.

Mijn huis verduurzamen? Ik zou het zo weer doen!

Krista

Huurder Heuvelrug Wonen

Persoonlijke benadering is de sleutel tot succes

Het verduurzamen van de woningen is een grote opgave. Omdat we hier te maken hebben met 800 verschillende huurders, is er gekozen voor een persoonlijke benadering. We hebben de bewonerscommunicatie geheel overgenomen van de woningcorporatie. Zo heeft het project een eigen website waar de huurders alles kunnen vinden om de eerste stap tot verduurzaming te zetten. Door aanwezig te zijn in de buurt en in gesprek te gaan met bewoners creëren we korte lijnen. Onze adviseurs blijven voor, tijdens en na de verduurzaming van de woning bereikbaar voor de bewoners. 

KAW Heuvelrug wonen renovatie

Win-win voor huurder en corporatie

Met de verduurzamingsaanpak wordt er op voor de corporatie op grote schaal versnelling in de energiebesparing en het wooncomfort van de woningvoorraad gerealiseerd. Medio 2021 zijn, in 4 jaar tijd, al 75% van de woningen van energielabel D (of slechter) naar A gegaan. Dit doen we door traditionele complexgewijze verduurzaming te combineren met een consumentgerichte individuele aanpak, waarbij proces- en productinnovatie en bewustwording hand in hand gaan. De huurder krijgt er comfortabelere woning voor terug en lagere energielasten. De huurverhoging is nooit meer dan de helft van de opbrengst, zodat de huurder er altijd op vooruit gaat.

Samenwerken en ontlasten van de corporatie

Wij vinden een fijne samenwerking belangrijk. Bij deze langdurige, intensieve opgave hebben we de corporatie in het geheel ontlast. Door veel aanwezig te zijn op het project ontstaat een goed en warm contact, wat ruimte biedt voor het ontstaan van een collegiale band. Zo resulteert samenwerken er uiteindelijk in dat beide partijen het gevoel hebben onderdeel te zijn van elkaars werk.

Heuvelrug Wonen behoort nu tot de koplopers in de corporatiesector

Dat duurzaamheid bij woningcorporatie Heuvelrug Wonen een belangrijk thema is, blijkt wel uit de 4e plaats die ze onlangs hebben behaald bij de duurzaamheidsprijs voor woningcorporaties. Republiq vergeleek het energieverbruik van het bezit van de corporaties tussen twee opvolgende jaren. De energieprestaties van Heuvelrug Wonen zijn drastisch verbeterd, doordat ze ruim 1100 woningen hebben verduurzaamd. Een bijzonder knappe prestatie van de corporatie. Wij zijn blij dat we een bijdrage hebben kunnen leveren aan het verduurzamen van een deel van de woningvoorraad.

Deel project

Verduurzaming Heuvelrug Wonen

Programma 800 woningen
Publicaties Nieuwsbrief KAW | Whitepaper: zo breng je tempo in de verduurzaming van de sociale voorraad
Fotograaf Pim Geerts
Projectteam Reimar von Meding Henk Kieft Danny van Persie Marjolein Camstra - de Vries Joost van 't Klooster
Rob Kwaaitaal
Pepijn Blom
Gerardina Casteleijn